Focus en massa essentieel voor sport- en beweegonderzoek

Op 13 maart 2017 kwamen in Utrecht vertegenwoordigers van 40 kennisinstellingen bijeen in aanloop naar de eerste subsidieoproep van een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen. De centrale vraag die hier gesteld werd: wat willen we over 10 jaar bereikt hebben met sportonderzoek? Is Nederland dan gezonder omdat iedereen meer beweegt en wordt data van topsporters gedeeld? Om een stap te zetten in de goede richting is het belangrijk focus en massa in sport- en beweegonderzoek te krijgen.

Redactie 14 april 2017, 07:30

Het nieuwe ondezoeksprogramma sport en bewegen wordt uitgevoerd door ZonMw en wordt in eerste instantie gefinancierd door VWS, NWO/ENW, NOC*NSF en SIA. Op 13 maart kwamen vertegenwoordigers van 40 kennisinstellingen bij elkaar in Utrecht om te kijken hoe het nieuwe programma kan bijdragen aan de maatschappelijke impact van sportonderzoek.

Versnippering tegengaan

Mark Raijmakers, programma-manager Preventie van ZonMw, gaf de ambitie van de financiers van dit nieuwe programma aan: "We willen met het veld van sport en bewegen en onderzoekers dit onderzoeksterrein zo neerzetten dat het verder kan groeien en maatschappelijk van onmisbare betekenis wordt." Het programma heeft ook de ambitie om de versnippering van het ondezoeksveld tegen te gaan en dat het sportonderzoek boven het eigen gebied gaat denken.

Nationaal ecosysteem

Lid van het Topteam Sport Aarnout Brombacher noemde in het verlengde hiervan dat het Topteam er naar streeft om van een versnipperde situatie naar een nationaal ecosysteem te komen. In dit ecosysteem werken wo- en hbo-instellingen, sport, (lokale) overheden en bedrijven met elkaar samen . Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in gezamenlijk gebruik van data. De Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en de NWA-route sport en bewegen gelden daarbij als inhoudelijke leidraad.

Veel is al gebeurd

Boegbeeld van de NWA-route sport en bewegen Cees Vervoorn nam de deelnemers mee in de stappen die al zijn gezet. Hij benadrukte de rol van de Kennisagenda en de Nationale Wetenschapsagenda. Big data doorsnijdt de thema’s van de Kennisagenda Sport en Bewegen. In de Nationale Wetenschapsagenda is Sport & Bewegen als route toegevoegd. ‘Van de game changer ‘Bewegen op maat, voor iedereen, in elke leeftijdsfase: het kan!’ wordt ik nog niet opgewonden, zegt Vervoorn. Hij nodigde iedereen uit met suggesties te komen.

Infrastructuur voor sportonderzoek

Na de koffie- en theepauze verschoof de aandacht van focus naar massa. Op de wat langere termijn zal het mogelijk zijn om stevige consortia neer te zetten, met een lange termijn ambitie en een langere levensduur dan onderzoeksprojecten. Deze consortia hebben een bredere verantwoordelijkheid dan onderzoek, bouwen voorwaarden in voor implementatie van kennis en dragen zo bij aan maatschappelijke impact. Op de korte termijn kan een projectconsortium een aanvraag voor de subsidieoproep van 2017 doen.

Subsidieoproep 2017

De bedoeling is dat de subsidieoproep van 2017 bouwstenen levert voor duurzame vorming van samenwerkingsverbanden en een groter bouwwerk (het ecoysteem). In een projectconsortium moet ruimte zijn voor nieuwe partners als de kwaliteit goed is.

Na afloop constateerde de dagvoorzitter samen met de deelnemers dat, na de Kennisagenda en NWA route in 2016, wederom stappen zijn gezet om meer focus en massa te krijgen.

Gerelateerd nieuws