Overzicht

Gratis sportmaterialen voor iedereen: hoe SportGoods2Go kansengelijkheid in de sport bevordert

#Gamechanger

Kansengelijkheid in de sport gaat verder dan de lidmaatschap van een sportvereniging, wat Caroline Grandia en Femke Aanhane betreft. Met SportGoods2Go willen zij gebruikte sportmaterialen gratis ter beschikking stellen aan personen met lagere inkomens. Wij vroegen deze winnaars van de Ideation Challenge alles over hun plannen.

Redactie 26 oktober 2023, 10:00

"Om iedereen de mogelijkheid te geven om te sporten, willen we tweedehands sportartikelen verzamelen en op de juiste punten distribueren. Denk aan buurthuizen, Voedselbanken en bibliotheken."

Femke Aanhane, SportGoods2Go

Wat is jullie idee?

Aanhane: ‘Om iedereen de mogelijkheid te geven om te sporten, willen we tweedehands sportartikelen verzamelen en op de juiste punten distribueren. Denk aan buurthuizen, Voedselbanken en bibliotheken. De inname van artikelen doen we in containers die bijvoorbeeld op verschillende sportverenigingen komen te staan.’

Grandia: ‘Bij de uitgifte ontvangt de sporter in spe instructies over hoe de sportmaterialen te gebruiken zijn, bijvoorbeeld dat je een tennisracket en –bal ook kan gebruiken door een streep op een buitenmuur te trekken. Deze instructies kunnen visueel zijn, op papier staan in verschillende talen of te raadplegen zijn via een QR-code.’

Hoe hebben jullie het idee ontwikkeld?

Aanhane: ‘Beiden hebben we een passie voor preventie in de breedste zin des woords. Gezondheid, voeding, sport en beweging vallen hieronder. We zijn daar in ons werk al mee bezig en toen we de oproep voor de Ideation Challenge lazen, zagen we direct tal van mogelijkheden. Al brainstormend kwamen we tot dit concept. Wij denken dat je de doelgroep van de bank af krijgt door ze kosteloos van sportmaterialen te voorzien. De eerste stap naar kansengelijkheid in de sport door iedereen een kans te geven actief te bewegen, is niet voor niets ons motto.’

Waarom hebben jullie de Ideation Challenge gewonnen?

Grandia: ‘Ons plan is al uitgebreid uitgewerkt, waarbij we volledig in de huid van de doelgroep zijn gekropen. Wat zouden zij prettig vinden?, was steeds onze leidraad. We denken bijvoorbeeld dat we de drempel verlagen doordat ze de sportmaterialen op een voor hen vertrouwde locatie ontvangen. Daarnaast doorbreken we eventuele taalbarrières met de instructies die we meegeven. Tot slot zit er ook een duurzaam aspect in, doordat het om de inzameling van goede, maar wel al gebruikte materialen gaat.’

"De eerste verkennende gesprekken met verscheidene gemeenten zijn van start gegaan. Er is vanuit tal van hoeken belangstelling getoond."

Femke Aanhane, SportGoods2Go

Wat is nodig om het idee verder te ontwikkelen?

Aanhane: ‘De eerste verkennende gesprekken met verscheidene gemeenten zijn van start gegaan. Er is vanuit tal van hoeken belangstelling getoond. De uitvoering gaat alleen niet van de ene op de andere dag. Zo is het regelen van plekken waar inzamelcontainers kunnen staan best een uitdaging vanwege vergunningsverplichtingen en de inmenging van clubs en andere belanghebbenden.’

‘In het proces betrekken we nadrukkelijk ook de buurtsportcoaches. Zij hebben vaak goed zicht op wat er speelt in de gemeente, specifiek bij de doelgroep, en wat een effectieve manier is om de instructies over te brengen.’

Grandia: ‘Na de zomer beginnen we met een aantal pilots. Zo kunnen we achterhalen hoe je de sportmaterialen actief kan inzamelen, zowel op binnen- als buitenlocaties. Ook zijn we benieuwd naar de kwaliteit van de spullen die mensen inleveren. Daarnaast gaan we mogelijk in gesprek met bedrijven die sportartikelen maken. Wellicht zijn zij bereid om materialen met productiefoutjes bijvoorbeeld in te leveren. En sportclubs willen misschien wel van tennis- of voetballen af die net te zacht zijn voor hun leden. Met de geleerde lessen uit de pilots werken we het idee vervolgens verder uit.’

Aanhane: ‘Uiteindelijk zijn er ook vrijwilligers nodig om de materialen uit te reiken. Verder gaan we op zoek naar meer enthousiaste gemeenten en kansen, bijvoorbeeld om de materialen van het inlever- naar het uitgiftepunt te vervoeren en/of in een depot op te slaan. We beginnen regionaal met de pilots zodat we de stap naar landelijk zo voorbereid mogelijk kunnen maken. Zo sporten en bewegen hopelijk steeds meer mensen – en dat is waar het voor ons uiteindelijk om draait.’

Meer informatie of aanmelding voor pilot

Wil je meedoen aan een pilot van SportGood2Go? Meer informatie of je aanmelden voor een voor verkennend gesprek kan via info@sportgoods2go.nl.

Gerelateerd nieuws