<
Overzicht

Hoe innovatief is de Nederlandse sportsector?

Om in kaart te brengen hoe innovatief de Nederlandse sportsector is, vroeg het Topteam Sport professor Henk Volberda van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Universiteit van Amsterdam een Sportinnovatiemonitor op te zetten. Met deze nulmeting kan de sportsector zich vergelijken met andere sectoren en uiteindelijk ook met landen. Ook binnen de sector kan daarmee de mate van sportinnovatie vergeleken worden tussen diverse vormen van sport en bewegen.

Redactie 11 januari 2021, 14:10

Voor deze Sportinnovatiemonitor werkt het ACBI samen met het Mulier Instituut om de gewenste parameters om te zetten in een goede vragenlijst. Deze enquête wordt gericht uitgezet binnen de sport. "We kunnen ons op van alles richten, maar de voorkeur gaat uit naar vormen van sport en bewegen met veel beoefenaars", zegt Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Amsterdam Business School van de UVA en directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI).