Overzicht

Ideation challenge: hoe verleiden we mensen met een laag inkomen om te gaan sporten?

Ondanks jarenlange inzet is de ongelijkheid in sport en bewegen nog steeds erg groot. Mensen die praktisch opgeleid zijn en/of lagere inkomens hebben sporten veel minder dan mensen met een theoretische opleiding en hogere inkomens. Wat gaat er mis? En belangrijker nog: wat is er aan te doen? Daarom organiseert Sportinnovator voor het eerst een Ideation Challenge. In deze challenge zijn we op zoek naar de beste ideeën om mensen met een lage sociaal economische status aan het sporten en bewegen te krijgen.

Redactie 19 januari 2023, 12:30

Een gebrek aan geld is een grote barrière voor veel mensen om te gaan sporten en bewegen. Niet alleen de contributie bij de sportclub of het abonnement bij een andere sportaanbieder kosten geld, maar ook de kleding, materialen en ‘verborgen’ kosten zoals het drankje na afloop en vervoer zijn drempels. Er zijn bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportclubs al verschillende regelingen om de financiële drempel voor sporten en bewegen te verlagen. Echter worden deze mogelijkheden lang niet altijd gevonden en gebruikt waardoor het verwachte effect van deze maatregelen uitblijft. En de focus ligt meestal op jeugd en jongeren.

Geld is daarbij zeker niet de enige reden waarom mensen met een praktische opleiding en/of laag inkomen minder sporten en bewegen. In de praktijk spelen er nog veel meer factoren mee waardoor de drempel om te gaan sporten hoog kan blijven. Daarbij is de doelgroep ook erg divers; er is geen one size fits all oplossingen die bij iedereen aansluit.

Een aantal van deze redenen kunnen zijn:

  1. Sociale norm: Sport- en beweegdeelname is iets wat van generatie op generatie wordt overgedragen. Waar meedoen aan sport in de vrije tijd voor mensen met hoge inkomens vanzelfsprekend is, is dat niet zo bij de gezinnen en in de wijken waar weinig geld is. De voorbeeldfunctie van ouders en ondersteuning om te gaan sporten spelen daarbij een belangrijke rol.
  2. Negatieve gevoelens: Ook gevoelens van schaamte, stress en lichaamsbeleving hebben invloed op het wel of niet deelnemen aan sportactiviteiten. Mensen met een lager sociaal economische status voelen zich in bepaalde omgevingen niet altijd comfortabel bij het starten met sporten en bewegen.
  3. Culturele opvattingen: Culturele opvattingen over sport en bewegen, vooral als mensen niet in Nederland zijn opgegroeid, spelen ook een rol. In het bijzonder bewegen en sporten meiden en vrouwen met een migratieachtergrond minder.
  4. Gezondheidsproblemen: Ook zijn er vaak gezondheidsklachten of fysieke uitdagingen die de stap naar een sportclub heel groot maken. Mensen met een lagere sociaal economische status hebben vaker gezondheidsproblemen die het moeilijker maken om te sporten.
  5. Aanbod: Mensen met een lagere sociaal economische status wonen soms in een buurt zonder goede sportfaciliteiten, wat het moeilijker maakt om te sporten. Of de sportfaciliteiten sluiten niet aan op de wensen, of zijn niet laagdrempelig te doen of gebruiken.

Met deze challenge zijn we op zoek naar innovatieve ideeën om mensen met een lage sociaal economische status aan het sporten en bewegen te krijgen. Oplossingen die aansluiten bij één of het liefst meerdere drempels waar deze mensen in de praktijk tegenaan lopen. Heb jij een outside the box idee die het nu echt eens anders gaat doen dan dat we afgelopen jaren hebben gezien? Sportinnovator stelt 10.000 euro prijzengeld beschikbaar en verwelkomt iedereen om mee te denken!

Doe je mee, dan stel je jouw idee aan ons ter beschikking. Dit kan de basis vormen voor een vervolgopdracht aan jou, een hackaton event met anderen of een business challenge waarbij we concrete uitvoeringsprojecten starten. Samen proberen we tot een doorbraak te komen.

Gerelateerd nieuws