Overzicht

'Innovatiechallenge' vrijwilligerscoördinator sportclub ondersteunen

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders en barmedewerkers: ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Er zijn meer dan 1,2 miljoen mensen die zich vrijwillig inzetten voor de ruim 5,3 miljoen sporters in Nederland. De sport wordt grotendeels georganiseerd vanuit clubs waarbij de consument (sporter) zelf de eigen activiteiten produceert. Vrijwillig en vanuit passie voor de sport.

Redactie 31 oktober 2019, 13:10

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclub. Hoewel het percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, vinden sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. 14% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers, en 40% van de verenigingen heeft een tekort aan (opgeleide) trainers en coaches. Ook is het vrijwilligerskader van de meeste sportverenigingen nog niet zo inclusief en divers als de vereniging zelf.

Het vrijwilligersprobleem heeft dus verschillende kanten en oorzaken. In deze challenge willen we inzoomen op één specifiek onderdeel, dat naar voren kwam uit gesprekken met clubs en eerdere challenges: dat het niet voor elke club makkelijk is om de openstaande vrijwilligerstaken duidelijk zichtbaar, aantrekkelijk en up-to-date te presenteren aan hun leden. De vrijwilligerscoördinator heeft dan ook een lastige taak. Een berichtje op de website met de vraag naar bijvoorbeeld een nieuw bestuurslid of deelnemers aan de jaarlijkse klusdag heeft vaak niet genoeg effect en het ontbreekt aan tijd om verschillende potentiële vrijwilligers persoonlijk te benaderen.

Het ministerie van VWS en Sportinnovator zijn dus op zoek naar innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die clubs concrete tools bieden om de vrijwilligerscoördinatoren te ontlasten door hen te helpen makkelijker en succesvoller vrijwilligers te werven en die vrijwilligers te koppelen aan openstaande vrijwilligerstaken. Het kan daarbij ook gaan om het op een innovatieve manier inzetten van een bestaande oplossing op andere terreinen. Het moet in de pitch ook duidelijk worden hoe je ervoor zorgt dat de oplossing ook geïmplementeerd en gebruikt kan gaan worden op sportclubs. Zij zijn de uiteindelijke afnemers en gebruikers van de oplossing.

Wat is er te winnen?
De inschrijvers met de beste concepten geven we een opdracht om het concept door middel van experimentele ontwikkeling (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, het opzetten en uitvoeren van pilots en de ontwikkeling van een prototype) door te ontwikkelen tot een marktklare oplossing. De beste inzendingen krijgen hiervoor een opdracht ter waarde van maximaal €70.000,- exclusief btw per inzending (het totale maximumbudget is € 140.000,-. We hebben dus ruimte voor meerdere oplossingen). Met als uiteindelijke doel uiterlijk in juni 2020 een marktklare oplossing op te leveren.

Gerelateerd nieuws

Sportinnovator gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Sluiten