Overzicht

Innovatiechallenges ‘Positieve houding tegenover sport’ en ‘Een goede start voor beginnende hardlopers’ geopend

Financiering

Sportinnovator werkt aan de ambities meer sporten en sportief bewegen van mensen, betere prestaties in topsport en snellere verduurzaming van de sport. Het uiteindelijke doel: zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Met de (sport)innovatiechallenges wordt er gezocht naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor vraagstukken binnen de drie ambities. De beste ideeën krijgen ontwikkelbudget om op te starten en ondersteuning van Sportinnovator. Vandaag gaan er twee innovatiechallenges open.

Redactie 23 augustus 2023, 11:05

Challenge Positieve houding tegenover sport

Gezocht: oplossingen die zorgen voor een positieve houding tegenover sport voor mensen met lage inkomens

Voor mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) kunnen er verschillende drempels zijn om niet te sporten en bewegen. Bijvoorbeeld omdat het niet normaal of gebruikelijk is in hun omgeving. Sportinnovator daagt innovatoren uit om met creatieve oplossingen te komen die sport en bewegen als sociale norm kunnen verankeren. Door het doorbreken van culturele barrières en het creëren van positieve sociale invloeden kan iedereen een leven lang plezier ervaren van sport en bewegen.

Totale beschikbare bedrag: € 160.000.

Challenge: Een goede start voor beginnende hardlopers

Gezocht: oplossingen die bijdragen aan een betere trainingsbewustzijn en hulp om zelfstandig goed te trainen voor beginnende hardlopers

Hardlopen is populair. Bij veel beginnende hardlopers bestaat het beeld dat trainen makkelijk is; je trekt je schoenen aan en rent een rondje. De beginnende hardloper is zich er vaak niet van bewust dat de juiste kennis nodig is om gedoseerd te trainen en goed om te gaan met eerste pijnklachten. Hier schuilt het risico op uitval vanwege teleurstellende resultaten of blessures. Een beter trainingsbewustzijn en hulp om zelfstandig goed te trainen kunnen het verschil maken. Sportinnovator zoekt naar innovatieve ideeën die beginnende hardlopers helpen om beter te trainen en goed om te gaan met pijnklachten. Zo verbeteren we ieders hardloopervaring.

Totale beschikbare bedrag: € 210.000.

Gerelateerd nieuws