Overzicht

Karin van Bijsterveld nieuw lid TopTeam Sport

Karin van Bijsterveld is het nieuwste lid van het TopTeam Sport. De  voorzitter van NL Actief - de vertegenwoordiging van de ondernemende sportaanbieders - treedt per direct toe tot het TopTeam. Binnen het TopTeam zal zij naast de ondernemende sport ook de breedtesport in haar portefeuille krijgen.

Redactie 27 september 2019, 07:00

De 49-jarige Van Bijsterveld wil als hoofdthema 'het uitdragen van de ondernemende sport’ oppakken. Hiermee wordt de anders georganiseerde sport bedoeld. Denk daarbij onder meer aan fitness- en sportscholen. Daarnaast gaat ze zich bezighouden met het leggen van de verbinding tussen de ambities in het Nationaal Sportakkoord en het stimuleren van samenwerking met de ondernemende sport en de georganiseerde sport en gemeenten.

Hoe ben je terechtgekomen bij het TopTeamSport?
“Ik ben door voorzitter van het TopTeam Harry van Dorenmalen benaderd onder meer vanwege mijn huidige functie als voorzitter van NL Actief, maar ook vanwege mijn jarenlange ervaring als sportbestuurder zowel op nationaal en internationaal niveau.“

Al vroeg bekleedde Van Bijsterveld bestuurlijke functies in de sportwereld. Vooral de tenniswereld is haar niet onbekend. Op 29-jarige leeftijd werd zij benoemd als penningmeester van district Den Haag en een jaar later trad zij toe tot het landelijk bestuur van de KNLTB waarna zij in 2006 benoemd werd tot eerste vrouwelijke voorzitter van de tennisbond, wat van haar een opvallende verschijning maakte tijdens bijeenkomsten van het NOC*NSF.

“In 2010 ben ik als voorzitter van de KNLTB afgetreden vanwege het bereiken van mijn maximale termijn en ben ik in 2011 gekozen in het Europees bestuur (Tennis Europe). Inmiddels ben ik daar niet meer actief in functie. Op dit moment ben ik voorzitter van NL Actief, de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n duizend locaties met in totaal 2,5 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. Daarmee is NL Actief de grootste sportorganisatie van Nederland. Het is goed voor het TopTeam dat ook deze doelgroep vertegenwoordigd wordt en dit is een ideale rol voor mij.”

‘De innovatiekant spreekt me erg aan’
“Ik ben bekend met Sportinnovator en neem de komende periode de tijd mij verder te verdiepen in de huidige stand van zaken. De innovatiekant spreekt mij sowieso erg aan en de samenwerking tussen de teamleden en de betrokken experts op dit gebied. Op die manier wordt toegewerkt naar een vitaler Nederland. Ik hoop dat er veel initiatieven uit (blijven) komen die hun eigen bestaansrecht verkrijgen en houden. Op die manier creëren we met elkaar meerwaarde voor de Nederlandse samenleving.”

“Ik ben nét aangesteld als lid van het TopTeam Sport en mijn focus zal gericht zijn op de breedtesport. Daarvoor wil ik gaan fungeren als een aanjager voor projecten die niet alleen voor de georganiseerde sport worden ontwikkeld, maar ook voor de breedtesport in het algemeen.”

In het dagelijks leven is Van Bijsterveld familierechtadvocaat en naast haar werk vervuld zij een aantal nevenfuncties, zoals voorzitter NL Actief, voorzitter Stichting Waarborgfonds Sport en President Commissaris Recreatie Noord-Holland. "Stuk voor stuk uitdagende functies waar ik met veel plezier aan werk en mij voor de volle 100% voor inzet."