<
Overzicht

Lees hier het online Sportfolio magazine, met daarin twee artikelen van Sportinnovator

Nederlandse sportinstellingen, bewegingswetenschappers, sportverenigingen, de wetenschap, bedrijven en de overheid werken nauw samen in interessante projecten. Sportfolio Magazine geeft een overzicht van de projecten die het Kenniscentrum Sport en Bewegen bij elkaar heeft gebracht. Deze projecten bieden kansen voor andere landen en bedrijven om hun krachten te bundelen. Ook Sportinnovator draagt zijn steentje bij aan Sportfolio Magazine. In de laatste editie zijn twee artikelen van Sportinnovator terug te vinden.

Redactie 23 december 2020, 14:36

Nederland investeert in de versterking van top- en breedtesport door middel van landelijke onderzoeks- en innovatiesprogramma’s. Deze stimuleren onderzoek en kennisontwikkeling helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van sport en bewegen op alle niveaus. Deze ontwikkelingen leiden tot sterke producten, kennis en expertise en professionals.