Afgelopen vrijdag was het officiële startmoment van zeven living labs die zich richten op sociale innovaties om sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische positie te vergroten. Zij zijn de winnaars van de op oproep netwerksubsidie ‘Sport en lage SES’. Deze living labs worden gefinancierd door Sportinnovator en begeleid in samenwerking met ZonMw. De labs voegen zich bij het netwerk van living labs sport en bewegen dat nu bestaat uit ruim 30 labs.

Redactie 04 oktober 2023, 09:01

Living Labs Lage SEP

Het gaat om de volgende Living Labs. Zij zijn de winnaars van de op oproep netwerksubsidie ‘Sport en lage SES’:

  1. Dukenburg beweegt met zorg over de drempel - Arnhem, Dukenburg
  2. De Spelende Mens - Amsterdam, Nieuw - West
  3. Sport en lage SES Hengelo - Hengelo, Weidedorp
  4. Bewegen en ontmoeten in de Pierik - Zwolle, de Pierik
  5. Fitter met Feyenoord door de wijk! - Rotterdam - Zuid, Zuiderpark
  6. De Beweegclub - Assen, Lariks, Noorderpark, Pittelo en Peelo
  7. Bewegend buurten - Leusden, Akkershoeve

In deze living labs slaan de gemeenten, hbo- of mbo-instellingen (lectoraat of practoraat) en maatschappelijke organisaties samen met bewoners de handen ineen voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen.

Wat is een living lab?

In een living lab wordt samen met de doelgroep toegewerkt naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Binnen een living lab wordt intensief samengewerkt met de belangrijkste stakeholders en worden innovaties bedacht en getest in de leefomgeving van de gebruiker. Dit maakt co-creatie, waarbij met de eindgebruiker wordt ontwikkeld, en de real-life setting waarin wordt getest, de twee belangrijke pijlers van de living lab aanpak. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

De officiële start vond afgelopen vrijdag plaats tijdens een studiereis voor het gehele netwerk van living labs.

Meer informatie