Menu
Overzicht

MOOI in Beweging

Hoe houden we de sport toegankelijk en betaalbaar? Hoe zorgen we ervoor dat de jeugd ook blijft sporten als ze ouder worden? Actuele vragen, van groot maatschappelijk belang. Naast de huidige ondersteuningsmaatregelen van het kabinet, moeten we ook nadenken over oplossingen voor de lange termijn. En daar werkt Sportinnovator aan mee, als partner van ‘MOOI in Beweging: missie gedreven ontwikkeling van onderzoek en innovatie in sport en bewegen.’

Redactie 05 december 2022, 14:25

Waar het om draait in dit programma van ZonMw, is dat we met kennis en vernieuwing gaan bijdragen aan oplossingen voor deze complexe en vaak veelzijdige vraagstukken, op een andere wijze als we voorheen deden. Deze maatschappelijke uitdagingen noemen we wicked problems, en met zes gaan we landelijk aan de slag:

  1. Bewoners in aandachtswijken sporten minder
  2. Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
  3. Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg
  4. De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar
  5. De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt
  6. De betaalbaarheid van sport staat onder druk

We starten niet bij nul. Er is al veel kennis beschikbaar, en er lopen al veel goede initiatieven. Dat brengen we bij elkaar.
Het landelijk actieprogramma GiveMe5, ontstaan uit een samenwerkingsverband van lectoren en hoogleraren sport en bewegen, vindt ook een plek binnen MOOI in Beweging. En in 2023 en 2024 gaat Sportinnovator innovatieve experimenten aanjagen om de sport- en beweegdeelname van mensen met lage inkomens te vergroten.

Meer weten? Neem voor GiveMe5 contact op met Niels Reijgersberg: Niels@sportinnovator.nl, en voor de innovatieve prakijkexperimenten om de sport- en beweegdeelname van mensen met lage inkomens te vergroten met Iris Nijland: iris@sportinnovator.nl

Meer weten over, of meedoen met MOOI in Beweging? Bekijk dan mooibeweging.nl