Menu
Overzicht

NOC*NSF en Sportinnovator werken samen aan innovatie

NOC*NSF en Sportinnovator intensiveren de samenwerking op het gebied van sportinnovatie. Beide organisaties willen de innovatiekracht in de sportsector versterken en de impact van sportinnovatie vergroten. Met als gezamenlijk doel om van Nederland het sportiefste land ter wereld te maken. Algemeen directeur NOC*NSF, Marc van den Tweel en Harry van Dorenmalen, voorzitter van het Topteam Sportinnovator hebben daarover afspraken gemaakt voor de komende drie jaar.

Redactie 29 augustus 2023, 13:00

“Door de netwerken van onze organisaties te verbinden en de krachten te bundelen, kunnen we de innovatiekracht in de sportsector een flinke impuls geven.”

Harry van Doorenmalen, voorzitter Topteam Sportinnovator

Innovatie in de sport is essentieel om de Sportagenda 2032 van NOC*NSF te realiseren. Sportinnovator, het sportinnovatienetwerk van Nederland, heeft als missie de impact van sportinnovatie te vergroten. Voorzitter Harry van Dorenmalen van Topteam Sportinnovator: “Door de netwerken van onze organisaties te verbinden en de krachten te bundelen, kunnen we de innovatiekracht in de sportsector een flinke impuls geven.”

Versterken innovatiekracht sportbonden en clubs

De samenwerking richt zich op twee thema's. Allereerst het versterken van de innovatiekracht bij sportbonden en -clubs. Onderdeel hiervan is een 'Innovatiescan', die de huidige innovatiekracht van sportbonden in kaart brengt en concrete verbeterpunten oplevert. Bonden krijgen vervolgens begeleiding om aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing. De Innovatiescan wordt ontwikkeld op initiatief van NOC*NSF in samenwerking met Sportinnovator en de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). Voor de ondersteuning komt er een innovatietoolkit en een ‘innovatiecommunity’ waar medewerkers van sportbonden kennis en ervaring kunnen opdoen en delen.

Innovatie voor topsport

Het tweede thema bij de samenwerking van NOC*NSF en Sportinnovator is de inzet van innovatie voor topsport en de maatschappelijke waarde daarvan.

“We zetten gezamenlijk concrete, op topsportprestaties gerichte innovatieprojecten op. Daarmee draagt innovatie concreet bijaan een structurele plek in de top van de olympische medaillespiegel. Ook willen we de maatschappelijke waarde van topsport beter zichtbaar maken.”

Marc van Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

Gerelateerd nieuws