Ondernemend Nederland: doe mee aan de Nationale Sportinnovator Prijs!

Voor de Nationale Sportinnovatie Prijs 2017 worden vernieuwende ideeën voor de sport gezocht. Het indienen van een idee voor deze subsidieoproep kan tot 10 oktober 2017. Juryvoorzitter en Topteam-lid Martin Olde Weghuis, zelf ondernemer, roept met name ondernemend Nederland op om mee te doen .

Redactie 26 september 2017, 10:00

Juryvoorzitter Martin Olde Weghuis ziet de subsidieoproep voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2017 als een stimulans om na te denken over toekomst van (top-)sportend Nederland. "Een aantal technologieën in de sport komen natuurlijk uit de wetenschap, maar de diamanten zitten ook vaak bij bedrijven of particulieren. Het is belangrijk dat mensen daar over na gaan denken en dat willen we stimuleren door daar een prijs aan te verbinden." Voorbeelden van vindingen die een grote impact hadden, zijn natuurlijk de klapschaats voor schaatsers en de haaienhuid voor zwemmers.

Drie jurycriteria

Olde Weghuis benadrukt dat het daarbij om concrete ideeën moet gaan. In de jury worden die aan de hand van drie criteria getest: de technologie, de markt en de schaalbaarheid van het nieuwe product. "Als nog vijf jaar onderzoek nodig is dan hoort het niet bij onze oproep. Verder kijken we of de markt gereed is voor het idee en of het voor een betaalbare prijs op de markt gezet kan worden?"

"Een aantal technologieën in de sport komen natuurlijk uit de wetenschap, maar de diamanten zitten ook vaak bij bedrijven of particulieren." - Martin Olde Weghuis, juryvoorzitter Nationale Sportinnovator Prijs.

Verder dan 2020

Met het thema Towards Tokio 2020 lijkt de subsidieoproep topsport-gerelateerd. Maar dat hoeft niet volgens Olde Weghuis. "Het kan van alles zijn. Uiteindelijk moet het leiden tot een product dat een positief effect heeft voor de sporter en voor de economie in Nederland. Het is echt een stimulans: denk eens na richting 2020, ligt er ergens een nieuwe klapschaats? "In de beoordeling kijkt de jury natuurlijk ook verder dan 2020. "Het idee moet de potentie hebben dat een bedrijf het kan omarmen. Er moet een zekere mate van continuïteit in zitten."

Visie en passie

Olde Weghuis kijkt vanuit zijn achtergrond vooral naar de technologie. "Ik vind het belangrijk dat de technologie toepasbaar is en gereed is voor productie. De technologie moet dus echt uitontwikkeld zijn maar ik begrijp ook dat als je net in deze wereld zit het lastig is om al nagedacht te hebben over bedrijven die jouw idee kunnen produceren. Verder vind ik visie en passie belangrijk: Lig je 's nachts wakker van je idee ? Wat doe je bij tegenslag: opgeven of doorgaan?"

Idee indienen?

De onderwerpen waarop ingediend kunnen worden zijn: (Top)sport en bewegen, Sporter in beweging, Sporter in herstel en Sportdata. Per ingediend idee kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd.

Ga voor meer info naar: Sportinnovator.nl/Call