Project uitgelicht: BalanSAR

Hoe kan technologie bijdragen aan het bewegingsonderwijs? Met die vraag houden onderzoekers van de Haagse Hogeschool zich binnen het lectoraat 'Gezonde leefstijl binnen een stimulerende omgeving' bezig. Eén van de projecten die daar lopen is BalanSAR. Dit project won vorig jaar de Sportinnovator Aanmoedigingsprijs.

Redactie 18 april 2017, 12:00

Bij BalanSar wordt gebruik gemaakt van spatial augmented reality (interactieve videoprojectie) op bestaande gymtoestellen. Kinderen leren met verschillende spellen te balanceren op deze toestellen. Het visuele aspect van de projecties is een belangrijk onderdeel hierbij, omdat visuele waarneming het balanceren onbewust beïnvloedt. Bij BalanSAR gebeurt dit door bijvoorbeeld zwemmende visjes te projecteren op de vloer naast een bankje.

Werkend prototype

Sinds BalanSar vorig jaar de Sportinnovator Aanmoedigingsprijs won zijn veel stappen gezet. Er is een werkend prototype en het onderzoek binnen het project leverde verschillende publicaties op over een gymzaal met augmented reality. De onderzoekers van de Haagse Hogeschool presenteerden hun resultaten in dit project niet alleen tijdens congressen in Nederland (KVLO, VVBN en SECSI), ze reisden ook af naar Tokio voor het Tangible Embedded & Embodied Interaction (TEI) congres.

Partners

Ondertussen zijn ook verschillende partners binnen dit project gevonden, vertelt Michel Bosman van de Haagse Hogeschool. "We hebben contact met Sportbedrijf Drachten, waar een interactieve vloer is gemaakt. We willen met hen gezamenlijk testen, inzicht vergaren en het gesprek aangaan met de sector lichamelijke opvoeding en de Sportbedrijven Nederland." Ook wordt voor BalanSar samengewerkt met Stichting Haagse Scholen. "De Haagse Scholen geven ons de tijd en ruimte om te testen met kinderen binnen de werkcontext."

Verder testen

De komende periode zal in het teken staan van het testen van prototypes en het verder ontwikkelen van interactieve prototypes. Bosman zegt dat er daarvoor ook nog kritisch naar de testopstelling moet worden gekeken. "We hebben op dit moment nog geen ideale testopstelling, wat overigens herkenbaar is voor ontwerponderzoek. Om tot een oplossing te komen wordt er gekeken naar partijen om ons heen hoe deze met de problematiek omgaan."

Extra budget nodig

Om deze innovatie ook daadwerkelijk tot een product voor scholen op de markt te krijgen, wordt nog wel naar investeerders gezocht. "De Haagse Hogeschool investeert in het project zodat er na de subsidie doorgewerkt kan worden om de BalanSAR verder te ontwikkelen. Extra budget is nog wel nodig om een prototype te ontwikkelen dat we in het onderwijs kunnen testen."

Geïnteresseerden in BalanSAR kunnen contact opnemen met Michel Bosman.