Menu
Overzicht

Risicosoftware SportKeur: een database bomvol relevante informatie

Sporters, toeschouwers, bestuurders, gemeenteraadsleden, leveranciers opgelet: SportKeur is live. Een baanbrekende innovatie die middels software via een website en apps veel inhoud en kennis genereert over de risicofactoren die bij sport om de hoek kunnen komen kijken. Open je de website, krijg je op basis van het door jou samengestelde profiel de meest specifiek voor jou geselecteerde informatie te zien. Zo helpt iedere gebruiker vanuit een community risico’s rond sport te beheersen. Zo leest een moeder van een beginnende sporter bijvoorbeeld over de risico’s van voetbal (met de direct aangedragen oplossingen erbij), en een bestuurder de risico’s die komen kijken bij het organiseren van een groot sportevenement (met bijvoorbeeld de benodigde inzet van hulpdiensten).

Redactie 16 oktober 2020, 14:00

Leverancier Go2Sure BV heeft begin 2020 een subsidie voor ontwikkeling van SportKeur naar SportKeur 2.0 mogen ontvangen. Dat is een onderdeel van het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven. “Dat was een mooie impuls voor ons”, zegt Raoul Willemsen, directeur van Go2Sure, “We hebben een heel krachtig consortium met veel complementaire kennis. Hiermee hebben we de doorontwikkeling van het al bestaande SportKeur in gang gezet. Maar middels de subsidie zijn we pas echt op snelheid gekomen. Dit betekent gewoonweg dat we jaren tijdwinst boeken. In ons consortium zitten onder meer Saxion Hogeschool, de Universiteit Twente, gemeente Apeldoorn, gemeente Enschede en Opfico. Daarmee hebben we bijvoorbeeld al twee instellingen die data-onderzoek en analyse doen, maar ook expertise op het gebied van serious gaming en drones en kennisvriendelijkheid. Via de gemeente Enschede hebben we iemand aan boord die ook betrokken was bij de nasleep van de vuurwerkramp. Die gemeente heeft flink geïnvesteerd in het moduleren van veiligheid. Op een andere manier dan hoe wij het nu toepassen, maar zijn kennis is van grote waarde voor ons.”

"We hebben een heel krachtig consortium met veel complementaire kennis. Hiermee hebben we de doorontwikkeling van het al bestaande SportKeur in gang gezet"

Raoul Willemsen, algemeen directeur Go2Sure

Voor wie?
Maar voor wie is SportKeur dan precies in het leven geroepen en op wat voor manier kan er gebruik van worden gemaakt? Voor wie niet? Is de wedervraag van Willemsen. “We zijn gericht op heel uiteenlopende gebruikers. Het doel van SportKeur, is het inschatten welke risico’s een bepaalde sport met zich meebrengt. En dat kan op kleine schaal zijn. Bijvoorbeeld een moeder die zich afvraagt of het risico van het beoefenen van de judosport een acceptabel risico is om haar kind die sport te laten beoefenen. En dan hebben we het over sociale en fysieke risico’s. Maar het kan ook groter: een burgemeester die wil weten hoe veel supporters op een bepaalde voetbalwedstrijd afkomen (en de risicogevolgen van bijvoorbeeld de huidige coronamaatregelen). Aan de hand van die informatie kan hij de inzet van hulpdiensten berekenen.”

De gebruikers krijgen van SportKeur een specifiek persoonlijk profiel, waardoor ook alleen relevantie informatie zichtbaar is. “We hebben de bijna onmogelijke ambitie om afhankelijk van wie jij bent, exact de informatie te tonen die voor jou relevant is. En ook op een voor jou begrijpelijke manier.”

Risicos acceptabel maken
Een ander doel van SportKeur is het acceptabel maken van risico’s. Willemsen: “Onze stelling is: sport heeft over het algemeen een mate van risico nodig, anders is het niet leuk. We willen de risico’s dan ook zeker niet weg managen, maar juist acceptabel maken. Maar wanneer is iets acceptabel? Dat moet natuurlijk objectief en meetbaar zijn. Daarvoor zijn we protocollen gaan verzamelen. Toen we de subsidie voor dit project kregen, hebben we de opdracht meegekregen om contact te gaan zoeken met verenigingen, gemeenten en het NOC*NSF. Dat zijn mooie partners om de risico’s van hun sport en/of gemeente in kaart te brengen voor ons. En nadat we ze in kaart hebben gebracht, voegen wij er een beheersmaatregel aan toe. Een heel simpel voorbeeld: het risico bij voetbal is aannemelijk dat je je been breekt. De beheersmaatregel: goedgekeurde scheenbeschermers.”

“We willen overheden, sportbonden en verenigingen van dienst zijn. Te beginnen in Nederland”

Raoul Willemsen, algemeen directeur Go2Sure

De komende twee jaar is het de bedoeling dat SportKeur zo veel mogelijk gebruikers genereert. “Dat loopt parallel aan de ontwikkeling. Bovendien is de looptijd van de subsidie twee jaar. Er zijn flink wat ontwikkelingen die we in die tijd willen, maar ook moeten, doorvoeren. Technisch grote ontwikkelingen, want je kunt je voorstellen dat we een enorme hoeveelheid aan data gaan verzamelen. Eén van de koppelingen die we nu ook gaan maken, is die met Sport Data Valley. Joost Kok van SDV zit ook in ons consortium en denkt daarover met ons mee. De hoeveelheid aan data die we gaan verzamelen is niet te bevatten. Alle denkbare risico’s van alle denkbare sporten voor alle denkbare betrokkenen gaan we in kaart brengen.”

Het gaat om de data
“Ons systeem biedt het mechanisme, maar het gaat natuurlijk om de data. Vooralsnog moet die actief worden binnengehaald door een gebruiker die om zijn data vraagt via de app. Maar in een later stadium gaan we het automatiseren vanuit koppelvlakken met drones of serious gaming. Maar bijvoorbeeld ook een koppeling met brandinstallaties of rookmelders gaat worden gemaakt. Als deze slim genoeg zijn om te vertellen hoe het met ze gaat, weten wij bijvoorbeeld ook dingen over de luchtkwaliteit in sporthallen. Die data wordt automatisch doorgevoerd in SportKeur.”

“Je weet welke risico’s er voor jouw sport en vanuit jouw hoedanigheid zijn. Ook weet je hoe groot die risico’s zijn en wat je er aan kunt doen om ongewenste risico’s kleiner te maken. SportKeur bevat protocollen voor alle risico’s.

Als de risico’s onder controle zijn kun je je richten op de sport, hoeft het bestuur niet wakker te liggen en kunnen overheden en hulpdiensten op een eenduidige manier omgaan met de risico’s. Risicobeheersing geeft rust en zekerheid.” Het spreekt voor zich dat SportKeur en SportKeur 2.0 aan (zeer) hoge eisen van beveiliging voldoen.

De nieuwe website van SportKeur staat online en boordevol extra informatie. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd in een samenwerking, klik dan HIER.