Sportinnovatief ondernemen volgens Léon Klinkers

Innovatie kan niet zonder creativiteit, wetenschap en ondernemingszin. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven als het gaat om sportinnovatie? In de rubriek 'Sportinnovatief ondernemen' geven ondernemers en andere betrokkenen uit het bedrijfsleven hun visie. In aflevering 3: Léon Klinkers van de Brightlands Innovation Factory.

Redactie 10 augustus 2017, 10:00

"Brightlands is de samenbundeling van vier campussen in de regio Limburg. Binnen de Health Campus (Maastricht), de Smart Services Campus (Heerlen), de Chemelot Campus (Sittard-Geleen) en de Greenport Campus (Venlo) werken onderzoekers, studenten en ondernemers samen aan nieuwe oplossingen. Deze campussen liggen hooguit 30 km van elkaar af. Niet alleen de campussen profiteren van de innovaties. Het mkb wordt er nadrukkelijk bij betrokken, zodat heel Limburg van die innovaties kan profiteren.

Wereldspeler

Binnen Brightlands ben ik verantwoordelijk voor de Innovation Factory, waarbinnen alle startup-activiteiten van alle campussen zijn samengebracht. Deelnemers aan de acceleratorprogramma's, waarbij start-ups worden begeleid met hun bedrijf, komen niet alleen uit Limburg. Ook Duitse en Belgische start-ups weten ons te vinden. We richten ons niet alleen op Limburg. Onze ambitie ligt hoog: wij willen een wereldspeler worden. Dat betekent ook dat je talent uit de hele wereld moet aantrekken. We richten ons op de wereld, maar dat doen we vanuit Limburg.

Samenwerking

Je krijgt op deze manier een geografisch gebied waar allerlei krachten bij elkaar komen. Als er een partij als Topsport Limburg is die de ambitie heeft om op het gebied van sportinnovatie een wereldspeler te worden dan is het logisch om echt gericht te gaan samenwerken met innovatiepartijen die er al zijn. Daarom zijn we begin van dit jaar met Topsport Limburg een samenwerking aangegaan.

Sectoroverschrijdend

Er liggen veel raakvlakken met sport en de innovatieactiviteiten op de vier campussen. Sport is ook sectoroverschrijdend. We proberen daarom te zoeken naar innovaties die vanuit de sport geïnitieerd worden en die breed maatschappelijk inzetbaar zijn. Dan is het extra interessant dat je die vier campussen achter je hebt staan."

Sport als voortrekker

Ik denk dat de sport op zoveel vlakken een van de grote voortrekkers is op het gebied van innovatie. Dat kunnen we ook duidelijker gaan maken. De rol die sport heeft in het innovatietraject. En andersom: de rol die sport kan vervullen om innovaties te valideren door de breedte en kracht van sport. Je ziet dat het beeld verandert dat sportinnovatie alleen voor topsport is bedoeld. Het bedrijfsleven werd toch vaak als marketing-tool gezien en minder als middel om te innoveren. Er ging wel veel geld vanuit het bedrijfsleven naar de sport, maar meer vanuit een marketingbudget.

Je ziet nu dat de relatie tussen het bedrijfsleven en sport ook bij innovatie een rol kan spelen. Dat is aan het professionaliseren. Ik zie daarom ook een florissante toekomst voor sportinnovatie tegemoet. Alle sporten en mensen gaan daar van profiteren."

Gerelateerd nieuws

Sportinnovator gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Sluiten