Overzicht

Sportinnovator opent subsidieoproep voor grootschalige toepassing van sportinnovaties die mensen in beweging krijgen

Financiering

Sportinnovator opent een subsidieoproep om drempels bij organisaties en marktpartijen weg te nemen om succesvolle innovaties op grote schaal te implementeren. Deze innovaties dragen bij aan meer sporten en sportief bewegen van mensen in Nederland en in het bijzonder van volwassenen met een lage sociaaleconomische positie (SEP).

Redactie 22 april 2024, 15:35

De sportdeelnamecijfers in Nederland zijn al jaren ongeveer gelijk en slechts 43% van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Er is veel kennis beschikbaar en er zijn veel sport- en beweeginnovaties ontwikkeld, maar het lukt meestal niet om die op grotere schaal toegepast te krijgen. Daarom wil Sportinnovator ondernemers met een succesvolle innovatie én (potentiële) afnemers ondersteunen met een subsidie om belemmeringen rond de implementatie weg te nemen.

“De grote call van het Sportinnovator-programma 2023-2026 is geopend. Dit is hét moment voor ondernemers met een goede sportinnovatie én ambitie om in te stappen. Naast de financiering zal Sportinnovator deze innovaties omarmen en uitdragen. Voor een maximaal bereik, succesvolle ondernemers en bovenal grote maatschappelijke impact.”

Martin Olde Weghuis van het Topteam Sportinnovator

Opzet van de oproep

Er kan maximaal 250.000 euro subsidie worden aangevraagd. 50% eigen bijdrage is vereist. Een project duurt maximaal 18 maanden. Een kwart van de subsidie kan worden ingezet door de eigenaar van de innovatie om de eigen organisatie gereed te maken voor grootschalige toepassing. Minimaal driekwart van de aangevraagde subsidie is bestemd voor het wegnemen van implementatie-uitdagingen bij afnemers die de innovatie als zogenaamde ‘early adopters’ gaan toepassen. De afnemers spreken de intentie uit om na een succesvolle pilotfase de innovatie ook na de projectperiode bij de ondernemer af te nemen. In totaal is 1.500.000 euro beschikbaar, waarvan 500.000 euro beschikbaar is voor projecten die zich specifiek richten op volwassenen met een lage SEP.

Voor wie

Een subsidieaanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van:

  • één ondernemer met een succesvolle sport- en beweeginnovatie die gereed is voor grootschalige toepassing.
  • tenminste drie organisaties die de innovatie als afnemer gaan implementeren. Afhankelijk van de innovatie kunnen dit bijvoorbeeld bedrijven zijn (met medewerkers als einddoelgroep), scholen zoals ROC’s (met studenten als einddoelgroep) of gemeenten/ sportbedrijven/ welzijnsorganisaties (met inwoners als einddoelgroep).

Bij voorkeur richt het plan zich op (veel) meer dan drie nieuwe afnemers, om daarmee een groot bereik en grote impact na te streven. Ook andere soorten organisaties kunnen onderdeel uitmaken van de aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Hilhorst: sportinnovatie@zonmw.nl.

  • 16 mei 2024, 11:00 - 12:00 uur Toelichting op procedure ZonMw (online) - Aanmelden
  • 28 mei 2024, 14:00 - 15:00 uur Vragenuurtje met adviseurs Sportinnovator (online) - Aanmelden
  • 13 juni 2024, 08:30 - 09:30 uur Vragenuurtje met adviseurs Sportinnovator (online) - Aanmelden

Gerelateerd nieuws