Overzicht

Subsidieoproep living labs voor MOOI in Beweging geopend

Oproep van ZonMw in samenwerking met Sportinnovator

Werk je bij een gemeente of een kennisinstelling? Dan kun je vanaf vandaag een subsidieverzoek indienen voor het realiseren van een living lab voor MOOI in Beweging. Het doel van deze subsidieoproep is om met onderzoek en innovatie bij te dragen aan oplossingen voor wicked problems binnen sport en bewegen. Deadline: 25 mei 2023, 14.00 uur.

Redactie 22 maart 2023, 11:08

De te realiseren living labs sluiten aan bij de volgende wicked problems van MOOI in Beweging:

  • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit (wicked problem 2)
  • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg (wicked problem 3)
  • De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar (wicked problem 4)
  • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt (wicked problem 5)
  • De betaalbaarheid van sport staat onder druk (wicked problem 6)

Voor wicked problem 1: ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’ kunnen in deze ronde geen aanvragen worden ingediend omdat op 7 maart 2023 een oproep voor het realiseren van living labs lage SES is gesloten.

Wat is een living lab?

Een living lab is een experimenteerruimte van lokale vernieuwers ((lokale) overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven) samen met burgers. Experimenten en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken worden direct in de ‘echte wereld’ getoetst. In dit geval voor wicked problems op het gebied van sport en bewegen.

MOOI in Beweging

Het programma MOOI in Beweging brengt een beweging op gang naar missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. Waar het om draait is dat we met nieuwe kennis uit onderzoek, of met kennis die niet wordt gebruikt, en met innovaties bijdragen aan oplossingen voor vragen en uitdagingen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Dit zijn de zogenaamde wicked problems. Samen met ruim 200 professionals en de opdrachtgevers VWS en NOC*NSF zijn de bovengenoemde 6 wicked problems vastgesteld.

Wie kan indienen?

De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één gemeente, één hbo- en/of mbo-instelling (lectoraat, expertisecentrum of practoraat) en één maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, sportclub, bewonerscollectief). De hbo instelling of gemeente is hoofdaanvrager & bestuurlijk verantwoordelijke. De andere partijen zijn medeaanvrager.

Beschikbaar budget

In deze subsidieronde kun je maximaal 50.000,= euro aanvragen voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Cofinanciering van minimaal 30% van het totale projectbudget is verplicht. Deze cofinanciering kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd.

Alle benodigde informatie en voorwaarden voor het indienen vind je in de subsidieoproep.

Over ons

ZonMw wil met missiegedreven onderzoek en innovatie bijdragen aan het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken (wicked problems) op het gebied van sport en bewegen. We streven ernaar om mensen meer in beweging te krijgen ter voorkoming van volksziekten.
Sportinnovator
is het sportinnovatienetwerk en ondersteunt/adviseert in de living labs aanpak.

Gerelateerd nieuws