Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 geopend

Vanaf 22 juni 2017 kunnen weer innovatieve ideeën in de sport worden ingediend bij ZonMw. De ideeën die de Nederlandse sportprestaties tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 het meest stimuleren, ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2017. Deze wordt uitgereikt tijdens het Sportinnovator XL-event in december 2017. De deadline van indienen is 10 oktober 2017.

Redactie 29 augustus 2017, 15:00

Het doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten, niet alleen voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Zo wordt een bijdrage geleverd aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en een actieve leefstijl. Om nieuwe innovaties in de (top)sport te stimuleren organiseert ZonMw, in opdracht van het Topteam Sport, jaarlijks de Nationale Sportinnovator Prijs.

Towards Tokyo 2020

De Nationale Sportinnovator Prijs 2017 heeft als thema ‘Towards Tokyo 2020’. Tussen eind juli 2020 en begin september 2020 vinden de Olympische en Paralympische (zomer)Spelen plaats in Tokyo, Japan. Voorstellen die leiden tot concrete productontwikkeling die (paralympische) topsporters en/of coaches ondersteunen in hun weg naar Tokyo, komen voor toekenning in aanmerking. Behalve impact in de topsport kan de innovatie op middellange termijn worden doorvertaald naar de breedtesport en het beweegspectrum. Dit blijkt uit potentieel economisch rendement of maatschappelijke waarde.

Voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2017 is in totaal een maximaal bedrag van € 250.000 beschikbaar. Per prijs wordt maximaal € 50.000 toegekend. Dit is tevens het maximale aanvraagbedrag. Het minimale aanvraagbedrag is € 20.000. Deze bedragen worden ter beschikking gesteld om het voorstel, conform begroting, verder uit te werken tot een werkend en getest prototype.

Gerelateerd nieuws