Subsidieoproep Sport en Bewegen geopend

Projectconsortia kunnen sinds gisteren een subsidieaanvraag indienen voor het ZonMw onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017. Doel van de subsidieoproep is om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren. Hiervoor is 1.680.000 euro beschikbaar. Indienen kan tot en met 5 oktober 2017.

Redactie 31 mei 2017, 10:00

De oproep is gericht op onderzoeksprojecten van twee jaar, op het gebied van (top)sport en bewegen. Deze aanvragen moeten passen bij de drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’, ‘De waarde(n) van sport’. Daarnaast moet het onderzoek passen bij het thema Sport & Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Samenwerking tussen kennisinstellingen

De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 samenwerking op grotere schaal. Voor financiering in deze oproep komen daarom alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking die bestaan uit een combinatie van kennisinstellingen (in ieder geval een universiteit en een hogeschool), een sportorganisatie en een bedrijf, lokale of regionale overheden of maatschappelijke organisaties. Deze samenwerkingsverbanden zijn zogenaamde projectconsortia, waarbij uitsluitend een universiteit of hogeschool kan aanvragen.

Focus en massa in sportonderzoek

Doel van het programma is om meer focus en massa in sportonderzoek te verkrijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de eerder genoemde drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport. Met multidisciplinair onderzoek dat binnen deze thema’s past en het benutten van data science voor sportonderzoek is het de bedoeling om de opbrengsten van de gefinancierde onderzoeksprojecten te vergroten.

Financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

Meer informatie:

Gerelateerd nieuws