Overzicht

Twaalf gemeenten werken samen in Innovatieplatform Duurzame Sportsector

Platform zorgt voor kennisontwikkeling op het gebied van innovatie voor alle gemeenten

Twaalf gemeenten werken samen in Innovatieplatform Duurzame Sportsector

Twaalf gemeenten hebben begin dit jaar de aftrap gegeven voor een ambitieus en innovatief samenwerkingsverband. Deze samenwerking is gestart om innovaties op het gebied van duurzame ontwikkeling van sportaccommodaties en sportparken te versnellen en efficiënter te maken. In acht verschillende innovatieteams wordt gewerkt aan kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het vlak van duurzaamheid in de sport. Gemeenten kunnen innovaties zo makkelijk delen en inzichtelijk maken voor andere gemeenten, zodat niet telkens het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Redactie 21 maart 2022, 10:45

“Het innovatieplatform helpt ons zowel intern als extern te verbinden en samen te werken aan duurzame vraagstukken.”

Annigje Roest, Adviseur Circulaire Economie gemeente Leeuwarden:

In Nederland hebben we een uitdaging op het gebied van duurzaamheid, en dit raakt ook de sportaccommodaties. De markt speelt daar al flink op in, door duurzame technologische innovaties te ontwikkelen. Maar welke innovaties zijn er? Hoe weten we dat deze goed zijn? Hoe kunnen we inkoopprocessen hierop versnellen en welke gemeente is waar mee bezig? In veel verschillende gemeenten leven dezelfde vragen, bleek uit voorbereidingen van adviseurs- en ingenieursbedrijf Newae.

Kennisuitwisseling op dit gebied en de krachten bundelen komt de samenwerking, snelheid en kwaliteit van het innovatieproces ten goede. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportinnovator en Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben de handen ineengeslagen om partijen bij elkaar te brengen in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector. Begin dit jaar heeft André de Jeu (voorzitter VSG) samen met de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg, Utrecht, Leeuwarden, Haarlem, Arnhem, Leiden, Almere en de Rijksvastgoeddienst hiervoor het startsein gegeven.

Innovatieteams

Deze twaalf grotere gemeenten nemen het voortouw. Zij hebben de financiële middelen en capaciteit om met nieuwe innovatieprojecten aan de slag te gaan, en willen hun kennis graag delen. Ze gaan in acht verschillende teams aan de slag:

  • Sportvelden van de toekomst
  • Sporten in de openbare ruimte
  • Sportaccommodatie: water, warmte en energieopvang
  • Monitoring en validatie
  • Integrale businesscases en financiën
  • Duurzame open sportaccommodaties
  • Beter bespeelbare kunstgrasvelden
  • Aanbesteding

In de aanloop naar de zomer worden in de verschillende teams concrete plannen geformuleerd, waar naar verwachting in medio 2022 de eerste innovatietrajecten gaan starten.

Innovatieatlas: alle innovaties op gebied van duurzaamheid inzichtelijk

De drie landelijke partijen; VSG, Sportinnovator en Kenniscentrum Sport & Bewegen faciliteren het platform en hebben als doel om marktpartijen en kennis- en onderzoeksinstellingen erbij te betrekken en kennis die hier wordt opgedaan verder te verspreiden bij alle Nederlandse gemeenten. Een van de resultaten hierbij is de ontwikkeling van een innovatieatlas; een digitale atlas waarin alle innovaties op het gebied van duurzaamheid in de sport inzichtelijk worden gemaakt en toegankelijk voor iedereen.

“Met innovaties zorgt de sportbranche voor een nieuw normaal op het gebied van klimaatadaptatie, greendeal, energiebesparing en bundeling van inkoopkracht. Er ontstaat voor de industrie nog meer uitdaging om de beheerders van sportaccommodaties met nieuwe ontwikkelingen te informeren en te brengen naar een branche die oog heeft voor een breder maatschappelijk beeld dan sport alleen.”

Rob Alberts (Afdelingsmanager Sporthallen en –parken, Sport & Bos) is een medewerker van de gemeente Amsterdam:

VSG, Sportinnovator en het Kenniscentrum Sport & Bewegen houden de gemeenten op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten van dit platform.

Na de kick-off worden per team plannen vastgesteld. Eind mei 2022 wordt dit gepresenteerd. Medio dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de projecten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze samenwerking, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen.
T 06-20995262
E richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Gerelateerd nieuws