Overzicht

Tweede fase subsidietraject Sportinnovator voor innovatieprojecten in aantocht

Tweede fase subsidietraject Sportinnovator voor innovatieprojecten in aantocht

In september opent fase twee van het Sportinnovator subsidietraject. Deze oproep staat open voor consortia die middels een haalbaarheidsstudie en marktanalyse aantonen dat hun innovatie op het terrein van sport en bewegen potentie heeft. De oproep staat 5 weken open.

Redactie 02 juli 2019, 14:52

Wat kan worden aangevraagd?

De samenwerkende partijen kunnen een aanvraag doen om hun innovatieproject met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling in twee jaar verder te ontwikkelen. De aanvraag is gericht op bewegen, materialen of voeding en sluit aan bij de maatschappelijke ambities van het Nationaal Sportakkoord.

Samenwerking

De samenstelling van het consortium weerspiegelt de verschillende perspectieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van het innovatieproject. Het consortium bestaat minimaal uit een bedrijf, een kennisinstelling en een maatschappelijke organisatie. Deze partijen streven een gemeenschappelijke doelstelling na en dragen samen bij aan de uitvoering. De partijen delen gezamenlijk de risico’s en de resultaten van het project.

Welk bedrag kan worden aangevraagd?

In totaal is 2.2500.000 euro beschikbaar. Het aan te vragen bedrag per project is maximaal 750.000 euro. Een partij in het consortium maakt niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten. Ten minste 10% is bestemd voor kennisinstellingen.

Cofinanciering

De maximale steunintensiteit is op 65% van de subsidiabele kosten begrensd. Dit betekent dat elk van de partijen die aanspraak maakt op subsidie, minimaal 35% cofinanciering moet inbrengen. De steunintensiteit hangt samen met de aard van de werkzaamheden in het innovatieproject en is afhankelijk van het type organisatie. Voor kennisinstellingen is de steunintensiteit vastgesteld op 65%. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt de steunintensiteit volgens onderstaande tabel bepaald.

Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

Basis 50%

Basis 25%

+ 15% voor samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijf

+ 15% voor samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijf

+ 10% voor de middelgrote bedrijven

+ 20% voor de kleine bedrijven

Totaal 65%

Totaal 40%, 50% of 60%

Let op: de cofinanciering geldt per partij in het consortium

Meer informatie?

Meer informatie over fase twee is te vinden in deze presentatie. De oproep opent in september en wordt aangekondigd op de website van Sportinnovator en zal te vinden zijn in de subsidiekalender van ZonMw. Heeft u voor die tijd vragen, stel ze dan gerust via sportinnovatie@zonmw.nl.

Gerelateerd nieuws

Sportinnovator gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Sluiten