Overzicht

Vooraankondiging subsidieoproep Living Lab ‘Sport en lage SES’

Redactie 06 december 2022, 14:20

Vooraankondiging subsidieoproep Living Lab ‘Sport en lage SES’

Wil je in jouw gemeente aan de slag met sociale innovatie om de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) te vergroten? Sportinnovator biedt vanaf medio december de mogelijkheid aan gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk subsidie aan te vragen voor het realiseren van een zogenaamde living lab, waarin samen met de doelgroep wordt toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor dit maatschappelijke vraagstuk. Mis het niet en houd onze website en social media kanalen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

De subsidieoproep wordt uitgevoerd door ZonMw in samenwerking met Sportinnovator.

Wat is een living lab?
Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. Uitgangspunt van de living lab-benadering is samen met belangrijke partners innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen. De partners in een living lab streven een gezamenlijk doel na met vereende krachten en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is. Co-creatie met de gebruiker is daarmee een van de belangrijkste elementen in deze aanpak, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Meer informatie