Menu
Overzicht

Voucherregeling Vitale steden en dorpen #2 geopend

De openbare ruimte zo inrichten dat het mensen daadwerkelijk aanzet tot meer sporten en bewegen? De Voucherregeling Vitale steden en dorpen #2 biedt gemeenten de mogelijkheid om samen met ruimtelijk ontwerpers ontwerpgericht onderzoek te doen ter verkenning versterking van de inrichting van de openbare ruimte.

Redactie 26 augustus 2021, 10:08

De ruimtelijke inrichting vraagt om slimme keuzes. Gemeenten staan voor verschillende sociaalmaatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de opgaven op het gebied van klimaat en energie en een gezonde leefomgeving waarin sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. De samenhang tussen deze vraagstukken is complex, maar ook een kans. De voucherregeling richt zich op vernieuwers die samen met lokale partners willen werken aan oplossingen.

Voucher aanvragen?
Aanvragen kan bij het Stimuleringsfonds Creatieve industrie. Op dinsdag 5 oktober om 11.00 uur is er een informatiebijeenkomst. Aanmelden kan bij iris@sportinnovator.nl.

Voorstellen kunnen vanaf 1 september tot 30 november 2021 doorlopend worden ingediend. In totaal is €500.000,- beschikbaar voor innovatievouchers ter waarde van €10.000 - €30.000 voor projecten van 1 - 3 maanden.

Gerelateerd nieuws