Overzicht

VSG-YPN bijeenkomst: Hoe krijgen we mensen in armoede aan het sporten en bewegen?

Hoe verkleinen we het verschil in sport- en beweegdeelname tussen mensen met hoge en lage inkomens? Sportinnovator, het VSG-Young Professionals Network en Kenniscentrum Sport en Bewegen nodigen jonge professionals werkend bij overheid, wetenschap, bedrijfsleven en sport- en welzijnsorganisaties uit voor een creatieve bijeenkomst op 11 oktober om te komen tot vernieuwende aanpakken en oplossingen die het verschil gaan maken.

Redactie 13 september 2022, 09:44

Ondanks jarenlange inzet om meer mensen in armoede in beweging te brengen en financiële drempels op te heffen, blijkt dat deze mensen nog steeds veel minder sporten en bewegen dan anderen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de komende jaren een doorbraak forceren in het vergroten van kansengelijkheid in de sport- en beweegdeelname tussen mensen met hoge en lage inkomens. Sportinnovator is gevraagd om hier met innovatieve praktijkexperimenten een bijdrage aan te leveren.

Bij deze innovatiebijeenkomst zijn ervaringsdeskundige vanuit Sterk uit de Armoede aanwezig. Dit vanuit onze overtuiging dat je niets moet doen voor de mensen zonder de mensen in armoede zelf daarbij te betrekken.

Tijdens deze innovatiebijeenkomst:

  1. Gaan we in gesprek met mensen die in armoede leven om zo écht te begrijpen wat dit betekent; welke drempels en problemen ervaren zij?
  2. Verlaten we het gebaande pad. Samen gaan we op creatieve wijze op zoek naar innovaties die echt verandering kunnen brengen: unieke ideeën en oplossingen om deze inwoners in beweging te krijgen. Wat kunnen we echt anders doen?

Na afloop van de bijeenkomst heb je zelf een beter idee wat het betekent om in armoede te leven en heb je volop nieuwe ideeën en handvatten waar je zelf mee aan de slag kunt. Voor Sportinnovator levert de bijeenkomst een beter beeld van het probleem op en kansrijke oplossingsrichtingen. Sportinnovator gebruikt dit vervolgens om de markt uit te dragen om te komen tot schaalbare innovaties. Kortom een bijeenkomst waar je bij wilt zijn.

Voor wie is het?

De bijeenkomst is voor jonge professionals (35 jaar of jonger).
We hopen op een diverse groep jonge professionals. De bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Jonge ambtenaren sport en werk en inkomen bij gemeenten, provincies en rijksoverheid.
  • Jonge professionals werkzaam bij wetenschap en bedrijfsleven.
  • Jonge professionals werkzaam bij welzijnsorganisaties en sportbedrijven, zoals jongerenwerkers en buurtsportcoaches.
Wanneer en waar is het?

De bijeenkomst vind plaats op 11 oktober 2022. De bijeenkomst duurt van 14:00 – 17:00 uur.

We zijn te gast bij STOOM in Apeldoorn.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden voor de bijeenkomst kan t/m 7 oktober via 'Mijn VSG' of via info@sportinnovator.nl.

Gerelateerd nieuws