Overzicht

Winnaars innovatiecompetitie Sport en COVID-19 bekend

Bedrijven aan de slag om de binnensport en sportevenementen weer volledig en veilig toegankelijk te maken voor sporters en publiek

Op 6 oktober 2020 zijn de winnaars van de SBIR (Small Business Innovation Research) Sportevenementen en de SBIR Sportaccommodaties bekend gemaakt. Het gaat om innovatieve producten en diensten van 14 ondernemers die bijdragen aan het veilig en toegankelijk maken van de sport in tijden van COVID-19. De SBIR’s zijn uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS.

Redactie 07 oktober 2020, 13:14

De winnende innovaties bij de SBIR Sportaccommodaties richten zich op de uitdagingen rond hygiëne en luchtkwaliteit in binnensportaccommodaties. De winnende innovaties bij de SBIr Sportevenementen richten zich op triage (onder andere sneltesten) en risicobeheersing met betrekking tot bezoekersstromen (tracken en tracen).

Tijdens een digitale bijeenkomst ontvingen de winnaars hun certificaat en een budget van 25.000 euro voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Op basis van deze haalbaarheidsstudie kunnen de ondernemers een voorstel indienen voor de verdere ontwikkeling van hun innovatie. Voor fase 1 en 2 is in totaal 2.000.000 euro beschikbaar. De winnaars kunnen nu aan de slag met hun innovaties. Vanwege de uitzonderlijke situatie is de totale doorlooptijd van fase 1 en 2 maximaal 5 maanden.

Achtergrond
Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS zijn deze innovatiecompetitie gestart, omdat innovaties een bijdrage kunnen leveren aan de huidige maatschappelijke uitdagingen in de sport. Bovendien zijn veel parallellen te trekken tussen publiek en sporters bij sportwedstrijden en publiek en artiesten bij theaters, festivals en andere voorstellingen. Dus oplossingen die binnen deze SBIR’s tot stand komen, zijn ook van toepassing op de gehele evenementensector en mogelijk ook op het onderwijs en de horeca.

Fieldlab Evenementen
Deze innovatiecompetitie sluit aan op het Fieldlab Evenementen dat vanuit de evenementensector in samenwerking met de overheid tot stand is gekomen. Het doel van Fieldlab Evenementen is om te onderzoeken hoe veilige en verantwoorde evenementen georganiseerd kunnen worden die commercieel haalbaar zijn. De verschillende SBIR-innnovaties zullen bij voorkeur in aangewezen testlocaties en, in afstemming met Fieldlab Evenementen, in de praktijk getest worden.

Winnaars

In onderstaande tabel staan de aanvragers en de projectbeschrijvingen van alle winnaars weergegeven.

Martin Olde Weghuis, lid van het Topteam Sport, was voorzitter van de jury voor deze SBIR’s. Daarnaast bestond de jury uit vertegenwoordigers van NOC*NSF, NLActief, KNVB, Ahoy, Mojo, Breda University of Applied Science en gemeente Vlaardingen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de SBIR’s op de website van RVO, www.volginnovatie.nl. Kijk voor meer informatie over Sportinnovator op www.sportinnovator.nl. Via deze website wordt u ook op de hoogte gehouden van de voortgang van de innovaties.

Neem voor meer informatie contact op met Linda Jansen, Communicatieadviseur Sportinnovator, 0646 278 950 en linda@sportinnovator.nl.

Gerelateerd nieuws