Menu
Overzicht

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2023: ‘Een (sociaal) veilig sportklimaat’ bekend

Op het congres ‘Blijf je stil of praat je erover’ van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) maakte Gregory Sedoc, innovatieadviseur bij Sportinnovator en ambassadeur van het CVSN, de winnaars bekend van de Nationale Sportinnovator Prijs 2023 – Een (sociaal) veilig sportklimaat. Sociale veiligheid is een cruciale factor voor ondernemende sportaanbieders en sportverenigingen. Sportinnovator is daarom op zoek gegaan naar innovaties die op kleine schaal al bewezen hebben dat ze waarde toevoegen. Met ondersteuning van deze prijs van maximaal 50.000 euro kunnen deze initiatieven nu een grotere impact maken.

Redactie 29 mei 2024, 11:51

Een sociaal veilig sportklimaat is een omgeving waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport kan beleven. Het gaat om collectieve waarden die ervoor zorgen dat iedere sporter zich gehoord, gewaardeerd en veilig voelt tijdens het sporten. Dit kan zijn bij een ondernemende sportaanbieder, sportvereniging of anders georganiseerde sportaanbieder. Sportinnovator is op zoek gegaan naar producten of diensten die via stimulering van gewenst gedrag bijdragen aan een (sociaal) veilig sportklimaat. Het gaat om praktische initiatieven met een positieve of preventieve aanpak.

De winnaars

- Pedagoog op de Club van Rotterdam Sportsupport: 

Pedagoog op de Club helpt trainers van sportverenigingen om opgroei- en opvoedproblematieken te herkennen en bespreekbaar te maken. De sportpedagogen en trainersbegeleiders ontzorgen vrijwilligers, maken sportverenigingen sterker en vergroten hun waarde voor individuele leden. Pedagoog op de Club werkt signalerend en preventief voor andere domeinen, zoals de (jeugd)zorg. Dit project helpt het verenigingsleven om een schakel te vormen in een sluitende aanpak om de jeugd kansrijk op te laten groeien. 

- Veilig Sportklimaat Parkstad van Alcander: 

Begin 2022 is in Heerlen een begin gemaakt met dit thema met een inspiratiesessie Veilig sportklimaat en een verdiepende cursus voor verenigingen. Vanaf 2023 is in de gemeente tevens een clubkadercoach actief die verdere invulling geeft aan het veilig sportklimaat en op aanvraag aan de slag gaat met het pedagogisch klimaat bij een aanbieder. Dit concept wil men binnen en buiten de gemeente verder uitrollen. 

- Out of the box van Stichting Outofthebox 

Out of the Box laat jongeren tussen 16 en 27 jaar met psychosociale problemen in een vertrouwde omgeving deelnemen aan sportlessen op de boksschool. Er wordt niet alleen gewerkt aan conditie en kracht, maar ook aan focus, doorzettingsvermogen, veerkracht, samenwerken, grenzen aangeven, respecteren en discipline. Gastlessen en individuele begeleiding op het gebied van financiën, wonen, werken, gezonde voeding, in combinatie met begeleiding van maatschappelijk werkers zorgen voor hulp op meerdere levensterreinen.

- Veilige kleedkamer 2.0 van SportDrenthe: 
In 2022 en 2023 is de pilot Veilige Kleedkamer succesvol gestart op 10 sportverenigingen in de provincie Drenthe. De projectleider gaat in samenwerking met de gemeente met sportverenigingen die interesse hebben in gesprek en samen wordt een uitwerking gemaakt van de best passende aanpak. Er wordt gewerkt aan een protocol, draagvlak en zichtbaarheid binnen de vereniging. Vanaf 2024 wil men in alle 12 Drentse gemeenten een Veilige Kleedkamer traject starten en de opgedane kennis breed delen voor een mogelijke landelijke uitrol in andere provincies in samenwerking met Sportkracht 12. SportDrenthe zorgt voor een procesbegeleider en het protocol, certificering voor sportverenigingen, magazines met good practices e.d. 

- Sport Talk: Cultuursessies en Talkapp van Topsport Gelderland:
Sport Talk helpt jonge sporters om in hun eigen team in cultuursessies afspraken te maken over omgang met elkaar en grenzen. Vervolgens krijgen zij via de Sport Talk webapp regelmatig de kans om laagdrempelig en reactief te laten weten of die afspraken en grenzen worden gerespecteerd, of zij zich prettig en veilig voelen. Daarbij staat preventie centraal. De cultuursessies zijn op kleinere schaal al succesvol in topsporttalentprogramma’s, de Talk App is dat in het bedrijfsleven. De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de gedragspsychologie en wordt uitgevoerd en gemonitord door kennisinstelling Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, sportorganisatie Topsport Gelderland en het bedrijf Talk App.

Nationale Sportinnovator Prijs

Met het uitreiken van de Nationale Sportinnovator Prijs helpt Sportinnovator innovatieprojecten versneld opstarten, doorontwikkelen of opschalen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de Nationale Sportinnovator Prijs 2023 – Een (sociaal) veilig sportklimaat contact op met Lianne van Horen, lianne@sportinnovator.nl of met Linda Jansen, communicatie Sportinnovator, 0646 278 950, linda@sportinnovator.nl.

Gerelateerd nieuws