Overzicht

Zes vragen aan Bart van der Hoeven, winnaar van de challenge Beter Bewegen Basisonderwijs

Redactie 04 november 2021, 12:00

Kinderen bewegen tegenwoordig minder én minder goed. In het Nationaal Sportakkoord is de ambitie opgenomen om dat te veranderen. Op de basisschool zijn bij uitstek alle kinderen via bewegingsonderwijs te bereiken. Een meetinstrument voor motorische vaardigheid of een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs kan bovendien helpen bij het aanbieden van kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Toch blijkt in de praktijk dat lang niet alle basisscholen van de bestaande instrumenten gebruik maken. Sportinnovator daagde de markt uit om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen die (vak)leerkrachten en basisscholen ondersteunen bij het beter gebruikmaken van bestaande meetinstrumenten voor motorische vaardigheden. Bart van der Hoeven was één van de winnaars met het project ‘Gymfolio.app’.

Wat houdt Gymfolio.app in?

Bart van der Hoeven, softwareontwikkelaar en ondernemer: ‘De GymFolio App is een digitaal portfolio voor het bewegingsonderwijs. Gymleraren kunnen op deze app per leerling een door gaming geïnspireerd profiel aanleggen met informatie over de gymresultaten, aanwezige (zwem)diploma’s en sportvoorkeuren. Foto’s of een trotse video die een docent tijdens de les maakt, kan hij opslaan in het portfolio van het betreffende kind. Als een leerling een bepaalde prestatie behaalt, krijgt het een afbeelding (‘uitblinker badge’) te zien in de app. Daarnaast kunnen leraren zelf beweegchallenges in het programma zetten om met de leerlingen uit te voeren. De app is zowel toegankelijk voor de leerlingen en hun ouders als voor een gemeente, die uit geanonimiseerde data informatie kan halen om het sportbeleid op aan te passen.’

Foto: Yan Krukov

Waarom hebben jullie de challenge Beter Bewegen Basisonderwijs gewonnen?

‘Een ‘speels’ portfolio als dit is er nog niet. Het biedt overzicht, voor zowel docenten als ouders, en werkt stimulerend voor het kind. Andere wetenschappelijke methodes worden omarmd, maar de interpretatie ervan is aan de leerkracht – juist doordat deze weet wat de startpositie van een kind is en wat zijn sterke en zwakkere kanten zijn. Neem de shuttleruntest. Je kan de kinderen een score geven aan de hand van een vooraf vastgestelde, algemene normering. De app biedt een alternatief. Je zou met de informatie over een kind dan bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor een andere manier van het geven van een score – meer getoetst aan de kwaliteiten en eerdere resultaten van het kind. In combinatie met de andere verzamelde data ontstaat een breder beeld van de leerling waardoor leerkrachten beter op maat hun lessen kunnen inrichten. Op deze manier is dat nieuw in het bewegingsonderwijs.’

Hoe is het project tot stand gekomen?

‘De gemeente Heerenveen kwam naar mij toe om een dergelijke app te bouwen. Zij hield in een Excel-bestand wel informatie bij over behaalde zwemdiploma’s en het aantal kinderen dat voetbalt, maar had behoefte aan meer geavanceerde gegevens over beweging door kinderen. Bovendien wilde de gemeente dat de data absoluut privacyproof verkregen zouden zijn.’

Welke stappen hebben jullie tot nu toe gezet om uitvoering aan het idee te geven?

‘Dankzij het winnen van de challenge zijn de financiële middelen in huis om werkelijk uitvoering aan het idee te geven. Het ontwerpen van de app kost tijd, zeker om ervoor te zorgen dat juridisch alles in orde is met het oog op de privacy van de kinderen. Na ruim een jaar is de eerste module van de app – een inventarisatie van het beweeggedrag en zwemdiploma’s – in oktober 2021 in gebruik genomen in en via de gemeente Heerenveen. Een aantal buurtsportcoaches in die plaats fungeren als testpanel.’

Foto: Jimmy Chan

Welke stappen willen jullie nog zetten?

‘Als ik feedback van de buurtsportcoaches heb ontvangen en deze geïmplementeerd heb, ga ik ook de andere modules ontwikkelen. Denk aan het kunnen maken van video’s en foto’s en het opzetten van challenges. Dat is relatief weinig werk. Vervolgens gaan alle basisscholen in de gemeente Heerenveen met de app werken en gaan we door met testen in andere gemeenten in Friesland. Als het een succes blijkt, willen we dit systeem ook over de rest van Nederland uitrollen. We zijn al wel met een aantal andere gemeenten in gesprek, maar willen niet te hard van stapel lopen. Eerst zien, dan geloven.’

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om hun plan ook te realiseren?

‘Volg je eigen idealen en doe waar je in gelooft. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat vitaliteit bijdraagt aan een gezonder leven. Daarom kan ik met hart en ziel aan dit project werken.’

Op de hoogte blijven van de GymFolio App? Kijk op https://gymfolio.app/ of mail naar bart@gymfolio.app.

Challenges Sportakkoord
Sportinnovator daagt innovatoren uit voor innovatiechallenges binnen het Nationaal Sportakkoord. Benieuwd naar andere challenges?

Gerelateerd nieuws