Overzicht

Zes vragen aan BEN (WE the Wheeled Experience), winnaar van de Challenge Topsportevents

Ook in de aangepaste sporten nemen data een steeds prominentere rol in. De stichting Basketball Experience NL, oftewel BEN, zette onlangs een project op om de sportbeleving bij parasportevenementen te vergroten. Met ‘WE the Wheeled Experience’ was BEN één van de winnaars van de Challenge Topsportevevents. Wij stelden hierover zes vragen aan Toine Klerks, directeur van Ben.

Redactie 15 september 2022, 07:00

Wat houdt WE the Wheeled Experience in?

‘Op twee manieren willen we met dit project de betrokkenheid van bezoekers bij aangepaste sportevenementen vergroten. Allereerst is dat het plaatsen van sensoren in de wielen van de rolstoelen. De metingen door die sensoren leveren allerlei statistieken op: van draaisnelheid tot hartslag. Op individueel niveau bestond dat al, maar om de data voor een heel team tegelijk te verzamelen nog niet. De gegevens projecteren we op een scherm en op livestreams. Zo krijgen bezoekers direct meer informatie over de spelers. Ook geeft het live delen van data meer inzicht in en mogelijk waardering voor de prestaties van de spelers. Je kunt ze beter volgen en krijgt daarnaast meer begrip voor de sport zelf. Dat draagt bovendien bij aan inclusiviteit.

‘Verder willen we de bezoekers tijdens clinics de kans geven om zelf een rolstoel uit te proberen. Hun resultaten kunnen ze vergelijken met paralympiërs.'

Hoe is het project tot stand gekomen?

‘Het project is ontstaan vanuit een samenwerking met de Haagse Hogeschool en het Nederlandse rolstoelbasketbalteam. Zij doen sinds de Paralympische Spelen van 2008 onderzoek op verschillende aspecten van het rolstoelbasketbal. Wij verrichtten altijd al metingen bij het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Als stichting zijn we bovendien bezig met het ontwikkelen van nieuwe manieren om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren wat rolstoelbasketbal is en hen bij de sporters te betrekken. Zo ontstond het idee om de metingen uit te breiden en die via schermen te delen. De organisatie van het onderdeel basketbal tijdens de EPC (een bundeling van Europees parakampioenschappen in 2023 in Rotterdam, red) vormde een extra prikkel om tot deze innovatie te komen.’

Waarom hebben jullie de Challenge Topsportevents gewonnen?

‘Dat is lastig te zeggen, want ik ken de concurrentie niet. Wel is ons project volledig in lijn met de strekking van de challenge: het optimaliseren van de beleving van fans. Daarnaast is het in de gehandicaptensport een uniek concept dat ook na de EPC kan blijven bestaan.’

Foto: Guus Schoonewille

Welke stappen hebben jullie doorlopen?

‘In samenwerking met de Haagse Hogeschool, Rienk van der Slikke in het bijzonder, zijn we aan de slag gegaan met het schrijven van software en het onderzoeken hoe we de data visueel in beeld kunnen brengen. Vervolgens hebben we veel tijd gestoken in het vinden van een geschikte leverancier van de sensoren. In dat proces zitten we eigenlijk nog steeds. We zitten met vier leveranciers om de tafel, uit Nederland, Scandinavië en Engeland. De knoop hebben we bijna doorgehakt.’

Wat gaat er nu gebeuren en wat zijn de vervolgstappen?

‘Van één van de potentiële leveranciers krijgen we binnenkort sensoren opgestuurd. Die gaan we uitgebreid testen binnen het Nederlands para-basketbalteam. Na die fase weten we of we de juiste sensoren hebben uitgekozen: of ze in staat zijn om zoveel data tegelijkertijd te verwerken. Vervolgens willen we deze techniek zoveel mogelijk toepassen: niet alleen binnen het basketbal, maar ook bij aangepast tennis en wheelen.

Wat raad je mensen met een vergelijkbaar innovatief idee aan om dit ook te bereiken?

‘Het vinden van de juiste leverancier is enorm belangrijk. Dat kost tijd, maar de tijd die je er uiteindelijk mee wint als je de goede hebt uitgekozen, is uiteindelijk nog veel groter.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over WE the Wheeled Experience op de website van de stichting Basketball Experience NL.

Achtergrond Challenge Topsport die inspireert

Nederland is succesvol in het organiseren van topsportevenementen. De in tal van sporten goed georganiseerde EK’s en WK’s leveren bovendien mooie prestaties op. Toch lukt het maar beperkt om, met uitzondering van de Olympische Spelen en het mannenvoetbal, die evenementen door laten te dringen tot in alle straten en huiskamers van Nederland. Het bereiken van mensen in heel Nederland vraagt een gerichte aanpak van de organisatie van een evenement. Daarbij ligt er een extra uitdaging wat betreft de zichtbaarheid van topsporters met een beperking en van topsportevents met minder bekende sporten. De centrale vraag van deze innovatiechallenge was: hoe zorgen we ervoor dat topsportevenementen meer Nederlanders bereiken en inspireren? Hoe zorgen we voor trots op en verbondenheid met de topsporters, de betreffende sporten en/of het evenement bij toeschouwers en inwoners in heel Nederland?

Fotograaf: Guus Schoonewille

Gerelateerd nieuws