Overzicht

Zes vragen aan ESL Benelux, winnaar van de challenge Inclusieve(re) Esports met project 'Uniek Esports'

In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen matig of ernstig lichamelijk beperkt. Online gaming is populair onder deze doelgroep. Er zijn relatief weinig fysieke handelingen voor nodig en het anonieme karakter biedt een kans om deel te nemen aan een community, zonder dat een beperking direct zichtbaar is. Desondanks zijn esports nog niet voor iedereen toegankelijk. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin er beperkingen zijn op het vlak van zien, horen, lezen, bewegen en/of gedrag. Om hiervoor oplossingen te bieden, zette Sportinnovator de challenge Inclusieve(re) Esports uit. ESL Benelux was met het project ‘Uniek Esports’ één van de winnaars.

Redactie 12 oktober 2021, 16:45

Wat houdt Uniek Esports in?
Jaap Visser, oprichter van ESL Benelux en mede-initiator van het project: ‘Uniek Esports creëert een online platform. Daarop staat informatie over welke games en hardware toegankelijk zijn bij welk soort beperkingen. Ook vind je tips and tricks over hoe je games kan spelen. Verder willen we mensen met een beperking activeren om aan esports te doen door hen te begeleiden als ze daar behoefte aan hebben en door bijvoorbeeld workshops te faciliteren. Tot slot zetten we competities op voor esporters met een beperking. Dit alles bieden we kosteloos aan om de drempel zo laag mogelijk te houden.’

Waarom hebben jullie de challenge Inclusieve(re) Esports gewonnen?
‘We werken samen met verschillende partijen: van het Fonds Gehandicaptensport en ervaringsdeskundigen tot SportsCloud dat gespecialiseerd is in het inrichten van online platforms. ESL zelf is gericht op het neerzetten van esports-evenementen en acties voor merken. Door deze mix van ervaring en kennis zat er volop energie in onze pitch. Daarnaast bieden we een allround programma aan waaraan iedereen naar eigen smaak aan kan deelnemen. Kortom: of je alleen maar geïnformeerd wil worden of ook workshops wil volgen en de competitie met anderen wil aangaan: we bieden het allemaal aan en meedoen mag, maar hoeft niet.’

Hoe is het project tot stand gekomen?
‘Met het Fonds Gehandicaptensport waren we al in gesprek over een dergelijk concept. Esports zijn van nature al inclusief en door het contact met het fonds groeide ons bewustzijn dat het nóg inclusiever kan. Het ontbrak ons alleen aan financiële middelen om grondig uitvoering te geven aan ons idee, vooral vanwege de kosten die met activaties en evenementen gemoeid zijn. Toen we hoorden van de challenge vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Het budget kwam precies van pas om dit project een kickstart te geven.’

Welke stappen hebben jullie tot nu toe gezet om uitvoering aan het idee te geven?
‘We zijn bijna klaar met het bouwen van het platform en het opvullen met content daarvan. Ook hebben we een commercial opgenomen dat we op ons eigen, bestaande platform gaan uitzenden. We mikken op het lanceren van het nieuwe portal in november 2021.’

Welke stappen willen jullie nog zetten?
‘Het activeren van potentiële gebruikers door workshops aan te bieden, is een van de elementen die na de lancering op het programma staat. Daarna komt het opzetten van een game-competitie. Als die loopt, verwachten we ook feedback te krijgen van de deelnemers. Zijn ze tevreden? Waar lopen ze (nog) tegenaan? Daar willen we hen in ondersteunen. Dankzij het winnen van de challenge kunnen we deze cyclus doorlopen; en dan hopen we met nieuwe middelen een tweede, derde en nog veel meer cycli in gang te zetten. Ons doel is om met dit platform iets in beweging te zetten dat blijft bestaan en alleen maar groeit. Zo kijken we ook, samen met Sportinnovator, naar de mogelijkheden om in de toekomst de andere winnaars van deze challenge met ons platform te verbinden.’

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om hun plan ook te realiseren?
‘Luisteren naar experts om je heen, is misschien wel het belangrijkste. Wij werken ook samen met HiPerks: een stichting opgericht voor jongeren met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel die van gamen houden. Luisteren naar welke obstakels zij ervaren, is goud waard bij het creëren van oplossingen. Samenwerken draagt dus ook bij aan het uitvoeren van een plan. En tot slot: durf groot te denken en stel je open voor andere ideeën en contacten. Dat maakt groei mogelijk.’

Gerelateerd nieuws