Overzicht

Zes vragen aan Luistervinq, winnaar challenge monitoren sport openbare ruimte

Het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen wint aan populariteit. De openbare ruimte wordt door meer dan de helft van de bevolking voor dit doel gebruikt. De meest beoefende activiteiten in de openbare ruimte zijn recreatief wandelen, recreatief fietsen, hardlopen en wielrennen/mountainbiken. Daarnaast vinden ook fitnessactiviteiten in de buitenruimte plaats en spelen en bewegen kinderen buiten. Maar waar, hoeveel en wanneer worden bijvoorbeeld hardloop/wandelroutes, parken, openbare sportvelden of mountainbikeroutes gebruikt? Daar werd de challenge monitoren sport openbare ruimte voor uitgezet en Datacadabra was één van de winnaars met Luistervinq.

Redactie 01 juli 2021, 16:00

Wat houdt Luistervinq in?
Renee Roeleveld, business developer van Datacadabra: "Een privacy-proof en AI-powered activiteitenmonitor die opgaat in zijn omgeving en hoort wat er gebeurt. De Luistervinq is een oplossing die onopvallend op plekken in de openbare ruimte wordt geplaatst om op basis van audioapparatuur en AI algoritmen het sportief gebruik te monitoren op de specifieke plek. Dat wil zeggen dat de bewegingen wandelen, hardlopen, fietsen en mountainbike worden geclassificeerd. Daarnaast wordt het aantal passanten en de beweegrichting bijgehouden.

"De verzamelde monitoringsgegevens verbeteren de beleidseffectiviteit, wat betekent dat het effect van maatregelen wordt vergroot door datagedreven specifieke behoeften te ontmaskeren en daarop te anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan verharding, verbreding of ontwatering van paden ten behoeve van veiligheid. De monitoringsgegevens onderbouwen en verifiëren investeringen. Hierdoor wordt de openbare ruimte nog plezieriger en aantrekkelijker om in te bewegen en draagt het bij aan de stimulering van een actieve levensstijl.

Waarom hebben jullie de challenge monitoren sport openbare ruimte gewonnen?
"Allereerst omdat de Luistervinq-oplossing privacy-proof is, want er worden geen specifieke persoonsgegevens verzameld. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van moderne AI technologie en is het een innovatief concept, gezien er gering gebruik wordt gemaakt van audiodata in de openbare ruimte. De oplossing is duurzaam, gezien het van natuurlijke materialen is gemaakt, een eigen energievoorziening heeft door middel van een zonnepaneel en opgaat in de omgeving.

"Datacadabra biedt hiermee een totaalpakket aan. We hebben ervaring in het oplossen van challenges met praktische oplossingen, die worden gedragen door de gebruikers. Verder werken we samen met de Universiteit Twente, waarbij we gebruik maken van hun technische kennis en zorgen voor de commercialisatie ervan, zodat dit voor een breed publiek toegankelijk wordt.

Hoe is het project tot stand gekomen?
"Toen de challenge van Sportinnovator online kwam te staan, sprak het onderwerp ons meteen enorm aan. We maken namelijk meerdere slimme oplossingen in de buitenruimte en zelf zijn we ook een groot liefhebber van de buitenruimte. Bij het brainstormen over oplossingen werden veel geopperde technologieën afgeschoten, omdat we te maken hebben met de buitenruimte waar mensen vrij willen zijn en willen ontspannen. Om zo min mogelijk impact te maken op het offline zijn en de privacy waarborging, hebben we audio ingezet. Onze contacten bij de Universiteit Twente (UT) zijn toen ingeschakeld, die veel ervaring hebben met audiotechnologie. Ook zij waren enthousiast om er samen een succes van te maken.

Datacadabra is een bedrijf dat is gevestigd op de campus van de UT. Daar zitten we met een aantal bedrijven bij elkaar op kantoor. Kruisbestuiving vindt dan gauw plaats, gezien marketing bureau Blu meteen de naam Luistervinq opperde, waardoor de oplossing al heel snel gestalte kreeg. Het concept werd ingediend bij Sportinnovator, die gelukkig enthousiast waren. Hiervoor zijn we erg dankbaar.

Welke stappen hebben jullie doorlopen?
"
De eerste stap in het project was uiteraard een team brainstorm over het ontwerp van de oplossing en hoe we de audiotechnologie het beste konden inzetten. Vervolgens hebben we samengezeten met de UT om ideeën uit te wisselen en de techniek erachter te bespreken. Daarna hebben we alle aspecten van de potentiële oplossing met de gebruikersgroep besproken om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften als potentiële klanten. De volgende stap was om het ontwerp uit te werken en de hardware te selecteren en aan te schaffen, zodat we twee prototypes konden samenstellen. Na een data acquisitie opzet te hebben gemaakt, hebben we een nulmeting op het UT terrein gedaan om de eerste data te verzamelen en te zien hoe de Luistervinq het deed.

"Deze nulmeting ging erg goed: de Luistervinq is bevestigd langs een geschikte ondergrond waarop we zelf de vier classificaties hebben verzorgd, namelijk wandelen, hardlopen, fietsen en mountainbiken. De vier classificaties zijn goed te herkennen en onderling te onderscheiden en de bewegingsrichting van het geluid kan worden aangetoond.

De Luistervinq is de eerste stap naar een duurzame monitoringsinfrastructuur in de openbare ruimte

Renee Roeleveld, business developer van Datacadabra

Wat gaat er nu gebeuren en zijn de vervolgstappen?
"
Nu moet de verkregen data van de nulmeting gelabeld worden (activiteit, groepsgrootte en afstand) en er moet een model getraind worden voor de classificatie. Als dit allemaal verwerkt is, gaan we naar een locatie uit onze gebruikersgroep, het Hulsbeek, om daar de Luistervinq te installeren, verder te testen en data te verzamelen. Tegelijkertijd worden de cloudomgeving en het dashboard ingericht om de resultaten inzichtelijk te hebben voor de gebruikers. Als laatste wordt er verder getest op verschillende locaties en worden de modellen bijgesteld zodat de resultaten verbeteren en er sneller inzicht verkregen kan worden.

"De Luistervinq is de eerste stap naar een duurzame monitoringsinfrastructuur in de openbare ruimte. De waarborging van de vrijheid en de natuurlijke waarde van de buitenruimte staan hoog in het vaandel. Vandaar dat de Luistervinq onopvallend in nestkastjes wordt geplaatst en geen straling uitzendt. Niet alleen mensen maken gebruik van de openbare ruimte, maar ook dieren hebben hier hun leefgebied. Dit beleidsterrein is tevens een belangrijke overweging voor beleidsmakers en terreineigenaren. Voorsorterend op dit gebied, heeft de luistervinq de potentie in zich om hiervoor waardevolle informatie te kunnen genereren, gezien audiodata het mogelijk maakt om ook de mate van biodiversiteit te meten. Op basis van geluidsgolven kunnen namelijk vogels, insecten en dieren worden geclassificeerd. Hiermee bestaat de mogelijkheid om naar een totaaloplossing te werken voor een duurzame monitoringsinfrastructuur in de openbare ruimte, gebaseerd op fijnmazigheid, robuustheid en non-invasief.

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om dit ook te bereiken?
"
Om je idee om te zetten in een waardevolle oplossing helpt het om het praktisch en herkenbaar te maken. Geef er daarom zo snel mogelijk een naam aan. Daarnaast is het belangrijk om de juiste mensen om je heen te verzamelen die het mogelijk maken. Zoek de samenwerking op. Soms zijn ze dichterbij dan je denkt. Datacadabra staat ook erg open voor samenwerkingen, dus mocht je ideeën hebben dan verkennen we die graag. Tenslotte helpt het om een idee te bedenken in een domein dat je zelf erg leuk vindt. Als je zelf enthousiast bent, dan straal je dat uit en het geeft je energie om er hard voor te werken.

Gerelateerd nieuws