Overzicht

Zes vragen aan Player Enabled, winnaar van challenge inclusievere esports

Esports heeft veel potentie, zowel als doel en als middel, om (een aantal) doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord te behalen. Zo bereikt esport veel jongeren. Een doelgroep die via traditionele sport en verenigingen vaak moeilijk wordt bereikt en waarbij uitval van sportdeelname een groot probleem is. Ook heeft esport de potentie om door sociale en geografische barrières heen te breken. Onlangs werd er een challenge uitgezet met als doel het inclusiever maken van esports door aanpassingen aan soft- en/of hardware, of activitatie, zodat het mogelijk wordt om deel te nemen aan een esport game voor een specifieke groep mensen die dat op dit moment niet kunnen of willen. Player Enabled was één van de winnaars van de challenge.

Redactie 13 mei 2021, 14:00

Wat houdt Player Enabled in?
Oskar Zakrzewski van Ondernemerscollectief De Brouwerij uit Delft: “Player Enabled is een initiatief van de ondernemers van De Brouwerij. Via dit initiatief willen we mensen met een beperking, en dan op dit moment voornamelijk een beperking aan de handen, helpen met het vinden van een hardwaresetup om te kunnen gamen. Met het collectief zijn we een digitaal platform aan het ontwikkelen waar we op basis van iemands beperking een aanbeveling kunnen doen op het gebied van de setup die een persoon nodig heeft. Daar zijn we twee maanden geleden mee begonnen en zijn nog druk bezig met het inventariseren van de wensen van onze doelgroep. Deze fase houdt dan ook in dat we veel moeten uitproberen om te kijken waar voornamelijk de behoeften van onze doelgroep ligt. Uiteindelijk willen we dat mensen met een beperking naar ons toe kunnen stappen, waarna wij hen kunnen voorzien van een setup op maat.

"Een voorbeeld van een setup die we kunnen aanbieden is een aanpassing aan een controller van een spelcomputer. Dat is een controller die je zelf kunt kopen en installeren, maar wat wij bieden is met onze kennis van een type spel, zeggen wat voor instellingen iemand moet invoeren en of -en zo ja: welke- een uitbreidingsset nodig is. Op die manier kan iemand met een bepaalde beperking de game spelen die hij graag speelt.

“We zitten nu in de fase dat we bij onze testpersonen kunnen aankloppen met een prototype. Op basis van de input die we hebben gekregen hebben we een eerste opzet van het platform ontwikkeld, waarop we feedback gaan vragen: "Als je dit ziet, is dat waar je aan dacht?" In de volgende fase willen we een nieuwe groep mensen aansporen ons te voorzien van feedback.

Wij denken niet vanuit onszelf, maar vanuit de de vraag van onze doelgroep.

Oskar Zakrzewski van Ondernemerscollectief De Brouwerij

Waarom hebben jullie de challenge inclusievere esports gewonnen?
“Ik denk dat dat deels te maken heeft met de methode waarop wij te werk gaan. Daarmee zijn we in staat om, hoewel we zelf veel van games weten, met onze minder grote kennis van beperkingen tot de kern van de wens van de doelgroep te komen. Het inrichten en oplossen van het vraagstuk willen we zo specifiek mogelijk op onze doelgroep toespitsen. Ik kan me voorstellen dat dat de jury heeft geholpen ons aan te wijzen als een van de winnaars. Wij denken niet vanuit onszelf, maar vanuit de de vraag van onze doelgroep.

"Daarnaast werken we met Ondernemerscollectief De Brouwerij. In dit collectief zitten allemaal ondernemers met hun eigen specialisatie, waardoor we snel kunnen schakelen met elkaar. Geen aparte afdelingen of aparte organisatie. Per onderwerp lopen we bij een specialist binnen hier.

Hoe is het project tot stand gekomen?
“Het idee is voortgekomen uit een van onze ‘Brouwers’. Zij hadden ervaring met het maken van een spel voor mensen met beperkt zicht. Later zagen we deze challenge voorbijkomen en toen ben ik op hen afgestapt met de vraag of er geen raakvlak was op het gebied van hun project. Daarop zijn we gaan brainstormen en werden we allemaal enthousiast dat we hieraan een steentje konden bijdragen. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het moeilijk is om op maat gemaakte setups met begeleidende instructies te bestellen. Dat is de meest essentiële stap voor mensen met een beperking die willen gamen en die was er dus nog niet. Daarom zijn we daarop iets gaan bedenken. Deze challenge was een mooie gelegenheid om in de uitgesproken behoefte te voorzien.

Deze challenge was een mooie gelegenheid om in de uitgesproken behoefte te voorzien.

Oskar Zakrzewski

Welke stappen hebben jullie doorlopen?
“De eerste stap is niet onlogisch: We zijn met z’n allen in een -digitale- kamer gaan zitten en gaan nadenken over de mogelijke manieren waarop we het probleem, zoals bij de vraag hierboven, omschreven konden aanpakken. We zijn een divers collectief met veel specialisten, dus kwamen er veel problemen langs. Dat hebben we toegespitst tot één probleem. Daar hebben we een presentatie over gemaakt die we aan ZonMW konden tonen. Aan de hand daarvan werden we uitgenodigd en konden we het idee daadwerkelijk presenteren. In de tussentijd hebben we er wel voor gezorgd dat we valideerden dat het door ons geopperde idee een goed idee was, dan kom je wederom uit bij je doelgroep. Ik heb vrij specifiek met een man gesproken die aangaf al jaren op zoek te zijn naar de oplossing zoals wij hem hadden bedacht. “Ik hoop zo dat jullie winnen”, gaf hij me mee in ons gesprek. Op het moment dat wij deze subsidie kregen uitgekeerd, heb ik deze meneer als allereerste gebeld om hem het goede nieuws te vertellen.

"Daarna ben ik op zoek gegaan naar andere personen die met ons mee wilden werken om de probleemstelling en wens zo goed mogelijk te formuleren. Daarin heeft Simone van de Jongleerstudio een ontzettend belangrijke rol gehad. Met de uitkomst van interviews die zij heeft gehouden, zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van het platform. En dat is wat Player Enabled is geworden. De plek waar je digitaal terecht kunt om via een keuzemenu een aanbeveling voor een setup te krijgen. En als dat je bevalt, is het de bedoeling dat je deze in een later stadium gelijk kunt aanschaffen.

Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de vervolgstappen?
"
We zijn nu nog technische tests aan het uitvoeren op het gebied van de consoles. We hebben nog veel ideeën die we moeten valideren voor we ze kunnen uitvoeren. Op het gebied van de tests die we nu doen, kunnen we weer een bepaalde weg inslaan. Daarnaast zijn we ook bezig met de huisstijl van het platform. Die vinden we heel belangrijk. Je moet als gebruiker een top-ervaring hebben op ons platform. Gamen doe je voor je plezier, dus dat gevoel moet er ook al zijn als je Player Enabled bezoekt. De komende maanden gaat een ‘Brouwer’ daarmee aan de slag. En zodra hij een design klaar heeft kunnen we weer gaan testen en terug naar de doelgroep om te vragen wat ze ervan vinden. Zouden zij het platform gebruiken? En aanbevelen aan anderen?

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om dit ook te bereiken?
“Het is misschien een open deur die ik intrap, maar het is echt zo: luisteren naar je doelgroep. Dat is wat bij ons voorop staat en waar we heel bewust mee bezig zijn. Je gebruikers centraal stellen en vanuit hen denken. Dan worden alle innovaties goed ontvangen.

Player Enabeld is een initiatief van Ondernemerscollectief De Brouwerij. Zij zijn wat je kunt noemen ‘de hoofdaannemer’. Game Tailors helpt met technische ontwikkelingen. Studio Angelineau helpt met branding en video content en De Jongleerstudio helpt met de doelgroep bereiken en uitvoeren van onderzoeken.

Gerelateerd nieuws