Resultaten

Sportinnovatieformule

De resultaten van sportinnovaties zijn op verschillende niveaus te beoordelen. We maken daarbij een onderscheid tussen sportieve impact, maatschappelijke impact en economische impact.

Sportieve impact

In de sport zijn vernieuwingen van groot belang en zetten innovaties sporters aan tot betere prestaties en meer plezier in het uitoefenen van hun sport. In de topsport kan de toepassing van een innovatie het verschil betekenen tussen wel of geen medaille.

Maatschappelijke impact

Sportinnovator vindt dat sportinnovaties ook maatschappelijke impact moeten hebben. Innovaties die bijdragen aan de vitaliteit van ons land en aan een duurzame wereld.

Economische impact

Sportinnovator stimuleert eveneens innovaties die naast maatschappelijke impact ook economische waarde hebben. We spreken dan over het maatschappelijke verdienvermogen van een innovatie. Sportinnovator wil die ondernemers helpen om hun innovaties op te schalen of te versnellen.