Wegwijzer sportinnovatie

Naast subsidiering van innovatiecentra verstrekt Sportinnovator subsidies om bedrijven, sport, gemeenten en wetenschap meer bij sportinnovatie te betrekken. Ook subsidieert Sportinnovator innovatieprojecten- en ideeën via de jaarlijkse Nationale Sportinnovator Prijs. Wil je weten welke overige subsidies, financieringsmogelijkheden en regelingen er zijn op het gebied van (sport)innovatie? Of wil je jouw sportinnovatie (door)ontwikkelen, vermarkten en/of opschalen? Op deze pagina vind je:

 • Informatie en advies
 • Landelijke subsidiekalenders
 • Doorverwijzingen naar regionale ondersteuning
 • Doorverwijzingen naar Europese ondersteuning
 • Doorverwijzingen naar overige ondersteuning

Sportinnovator heeft haar best gedaan een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de mogelijkheden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

Informatie en advies

 • Financieringswijzer Sport & Bewegen
  De Financieringswijzer Sport & Bewegen is een inspiratiedocument voor gemeenten die het voornemen hebben om de financiering van hun sport- en beweegbeleid te hervormen of elementen daarvan aan te passen.
 • Ondernemersplein
  De overheid ondersteunt je financieel als je producten of diensten passen bij projecten die de overheid wil stimuleren. Hierdoor kun je meer en sneller investeren in je bedrijf of in specifieke projecten.
 • Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Zie je een geweldige kans voor je bedrijf of wil je een bedrijf starten? En je wilt weten hoe je aan geld komt voor je plannen? De Kamer van Koophandel helpt je op weg met je financieringsaanvraag.
 • Bij de KvK Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel kun je terecht voor je vragen over subsidies en overheidsregelingen. De adviseurs van de KvK Financieringsdesk kunnen je informeren over landelijke regelingen van gemeente en provincies.
 • Topsectoren
  Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Ondernemers kunnen gebruik maken van drie soorten regelingen: fiscale voordelen, financiering en garanties, en adviesdiensten.
 • Startup Box
  Wil je je product of dienst uitbreiden en op de markt zetten? En ben je hiervoor op zoek naar financiering? Maak dan gebruik van de Engelstalige tool de Startup Box.

Landelijke subsidiekalenders

*= Specifiek op sport gericht

TIP: Veel subsidieoproepen zijn niet specifiek op sport gericht. Bedenk daarom voor welke sectoren jouw innovatie nog meer van belang kan zijn. Kun je een toepassing bedenken in de zorg? Of is de door jou ontwikkelde techniek ook toepasbaar in de bouw- of energiesector? Wellicht bieden andere sectoren financieringsmogelijkheden die aansluiten bij jouw sportinnovatie.

 • Subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport*
  In deze database staat alle informatie over de subsidieregelingen en fondsen voor sportverenigingen. Met de contactgegevens surf je naar de instanties en hun medewerkers die de subsidies verstrekken. Ook verschaft de database het laatste nieuws in subsidieland.
 • ZonMw-subsidiekalender
  ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Bekijk ook de themapagina Sport en bewegen.
 • Agentschap SZW subsidiekalender
  Het Agentschap SZW is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voert (Europese) subsidieregelingen uit op het gebied van sociaaleconomisch beleid.

Regionale ondersteuning

Naast landelijke en Europese regelingen, bieden ook provincies en regio’s veel financieringsmogelijkheden voor ondernemers. Zo zijn er in verschillende provincies Regionale Ontwikkelmaatschappijen actief en heeft bijna iedere provincie een subsidieloket geopend:

Europese ondersteuning

De Europese Unie biedt kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn in de sport allerlei mogelijkheden om gebruik te maken van Europese financieringen. Op de site van de Europese Commissie is een overzicht te vinden van alle financieringsmogelijkheden (subsidies en aanbestedingen), inclusief de huidig openstaande calls en deadlines. Het programma Erasmus+/Sport richt zich specifiek op sport. Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen bieden tevens mogelijkheden voor onderzoek en innovatie gericht op sport en bewegen.

Lees ook: Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen (2018, whitepaper)

Overig

Acceleratorprogramma's

In Nederland zijn er een groot aantal organisaties die ondernemers met kennis en netwerkactiviteiten ondersteunen bij het ontwikkelen en vermarkten van hun product. Veel van deze partijen richten zich ook op de sport en zijn op zoek naar ondernemers met een interessante propositie. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van incubators.


Investeringsfondsen / investeerders

Wanneer je kennis of geld nodig hebt om je innovatie te ontwikkelen of te vermarkten, kan het interessant zijn om investeerders aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan fondsen of individuen die in je bedrijf investeren in ruil voor een deel van de aandelen.


Crowdfunding

Dit is een nieuwe manier om geld te verzamelen voor de ontwikkeling van een idee. Met een online campagne kun je wereldwijd mensen mobiliseren om jouw kapitaalbehoefte voor een stukje mee te financieren. Er zijn tientallen platforms actief. Op crowdfundmarkt.nl vind je een overzicht.