Sportinnovator heeft eigen middelen om innovaties te stimuleren. Met de inzet van challenges helpen we innovatieprojecten versneld opstarten, doorontwikkelen of opschalen.

Challenges Sportakkoord