Overzicht

Sportinnovator-centrum KNLTB

Kennis en innovatie ontwikkeling op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling, prestatiebevordering en blessurepreventie. Door middel van het verbinden van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de tennissport.

Bijna geen sport is zo veelzijdig als tennis: je hebt samen plezier, bent fysiek aan de slag, verbetert je conditie en speelt ook een mentaal spel. Kinderen gaan beter bewegen en leren wat winnen en verliezen is. Het is ook een echte lifetime-sport: Waar anders vind je drie generaties tegelijk op één baan of veld? En dat ook nog eens het hele jaar door! Nederland telt maar liefst 2 miljoen tennisliefhebbers en 1 miljoen actieve tennissers. Het is onze ambitie om al die mensen nog enthousiaster te maken voor de sport. Dat doen we door de zichtbaarheid van en de beleving rondom tennis te vergroten. Daarin spelen topevenementen en de communicatie en marketing rondom de sport een belangrijke rol. Maar ook het toptennis heeft een belangrijk aandeel: Nederlands tennis van hoog niveau zorgt voor extra (media)aandacht en rolmodellen.

Missie

Het is onze missie om meer mensen meer te laten tennissen, bij voorkeur bij onze verenigingen. We willen de betekenis van tennis voor de samenleving vergroten: mensen in beweging brengen en houden om ze fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, met of zonder beperking.

Visie

We bouwen een sterke tenniscommunity, waarin we clubs en spelers met elkaar verbinden. Dat doen we door tennis op alle vlakken te promoten en het aanbod te vernieuwen. Voor iedereen: voor de fan op de tribune, de tennisleraar op de club, de competitiespeler, de ongebonden tennisser, de vrijwilliger, de bestuurder en al die anderen die van onze sport houden.

Ambitie

Onze ambitie is ‘Samen genieten van tennis’ en dit gaan we waarmaken door aan de slag te gaan op drie terreinen, de 3 T’s: Tennis, Tennissers en Tennisclubs. Wat gaan we doen? De KNLTB kiest een andere rol dan vroeger, richt de blik naar buiten. Wij willen clubs, spelers, tennisleraren, bestuurders en tennisfans verbinden en inspireren. Dat kan alleen als we heel goed luisteren. Onze Accountmanagers reizen door het land om te horen wat er bij verenigingen speelt. We verbinden clubs onderling, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Kennis en innovatie

Naast het aanjagen van vooruitgang en innovatie door kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de sport te verbinden, nemen we ook zelf een proactieve, communicatieve en sturende rol om kennis, inspiratie en ideeën te verspreiden. Kennisdeling betekent ook dat de KNLTB open staat om te leren van de diverse kennisinstellingen. Door middel van een open dialoog tussen de sport en de wetenschap kan er gewerkt worden aan de implementatie van de aanwezige theoretische kennis naar de sportpraktijk. Om onze doelstellingen te realiseren hebben we een agenda opgesteld waarin deze voor de komende jaren zijn vastgelegd. Deze beschrijft een aantal thema’s op basis van de laatste trends en ontwikkelingen, zowel binnen de tenniswereld als daarbuiten. In deze agenda zijn de volgende thema’s benoemd:

  1. Optimalisatie van de prestatie
  2. Talentherkenning en -ontwikkeling
  3. Blessurepreventie

Projecten