Menu
Overzicht

Actieprogramma GiveMe5 uit de startblokken

Met een bevlogen presentatie van hersenwetenschapper Erik Scherder over de gevaren van beweegarmoede en een goed bezochte workshop werd op dinsdag 17 mei het startschot gegeven voor het landelijk actieprogramma GiveMe5. Een programma dat als doel heeft om met vernieuwend praktijkonderzoek de vmbo-jeugd meer in beweging te krijgen.

Redactie 31 mei 2022, 09:43

Beweegcrisis

Nederland bevindt zich in een beweegcrisis. Een miljoen kinderen sport minder of helemaal niet, net als een op de drie volwassenen. Alleen al in 2020 zijn daardoor volgens onderzoekers 46.000 gezonde levensjaren verloren gegaan. Dit betekent dat mensen minder oud worden of eerder gezondheidsproblemen krijgen. Met name jongeren tussen de 12 en 17 jaar laten al jaren een grote uitval in sportdeelname zien waarbij vooral vmbo-jongeren een hoge mate van fysieke inactiviteit vertonen. Met alle negatieve gezondheidsgevolgen van dien. Wanneer deze trend zich voortzet, dan zal de huidige generatie jongeren 5 jaar korter leven dan hun ouders. Erik Scherder benadrukte in zijn presentatie nog een keer de urgentie van het probleem en herhaalde de oproep van de NLsportraad aan de politiek om sport en bewegen essentieel te verklaren en te beschouwen als gezondheidsbescherming.

GiveMe5 – more years to life

Om het tij te keren heeft een samenwerkingsverband van lectoren en hoogleraren sport en bewegen het landelijk actieprogramma GiveMe5 (more years to life) opgezet. Doelstelling van dit door Sportinnovator, ZonMw en Topsector LSH ondersteunde initiatief is om het percentage vmbo-leerlingen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen met minimaal 10% procent te laten groeien en daarmee het gat met wwo-leerlingen te dichten en binnen 10 jaar de gezondheidsongelijkheid te minimaliseren.

Remo Mombarg, lector bewegingsonderwijs en jeugdsport aan de Hanzehogeschool en drijvende kracht achter dit initiatief: “Vmbo-leerlingen vormen de drijvende kracht in onze maatschappij. Het zijn de toekomstige beveiligers, zorgverleners en technici. Deze groep heeft de minst goede gezondheid, terwijl we ze hard nodig hebben. Daarom hebben we als eerste speerpunt voor deze doelgroep gekozen.”

“Vmbo-leerlingen vormen de drijvende kracht in onze maatschappij. Het zijn de toekomstige beveiligers, zorgverleners en technici. Deze groep heeft de minst goede gezondheid, terwijl we ze hard nodig hebben. Daarom hebben we als eerste speerpunt voor deze doelgroep gekozen.”

Remo Mombarg, lector bewegingsonderwijs en jeugdsport aan de Hanzehogeschool

Systeemdoorbraak

Om de beoogde doelstellingen te halen is er volgens de initiatiefnemers een systeemdoorbraak nodig waarbij burgers, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen structureel gaan samenwerken. Sport, zorg, onderwijs, werk en leefomgeving moeten de handen ineenslaan. Vanuit een publiek-privaat partnership wordt er daarom een consortium gevormd van kenniscentra, scholen & koepelorganisaties, sportorganisaties, overheid en bedrijfsleven. Gezamenlijk werken deze partijen in zogenaamde fieldlabs verspreid over het land aan een aanpak waarmee bewegen en sporten voor deze jongeren een integraal onderdeel van hun leven wordt, zodat de gezonde levensverwachting toeneemt.

Remo Mombarg: “Belangrijk daarbij is dat we de vmbo’ers direct betrekken bij dit actieprogramma. We praten niet alleen over ze, we werken ook echt met de jongeren samen aan oplossingen. Dat is het unieke van onze aanpak. Er zijn inmiddels ruim 40 vmbo-scholen aangesloten bij GiveMe5 en dat aantal groeit nog steeds.”

"Het belangrijkste is natuurlijk dat ze met hun deelname aan GiveMe5 een bijdrage leveren aan het oplossen van een urgent maatschappelijk probleem."

Eric van der Veen, Sportinnovator

Rol bedrijfsleven

Tijdens de workshop lag de focus op de rol die het bedrijfsleven kan spelen om vmbo-jongeren meer in beweging te krijgen. Bedrijven kunnen in verschillende vormen deelnemen aan het actieprogramma: als kennispartner, sportpartner, innovatiepartner of accelerator. Eric van der Veen, bij Sportinnovator verantwoordelijk voor partnerships: “Ondernemers brengen creativiteit en toepassingen voor de markt. En de broodnodige versnelling. We zoeken ondernemende bedrijven die met hun kennis of technologie aan GiveMe5 willen bijdragen, die innovaties kunnen helpen opschalen of die het programma financieel willen ondersteunen. Als tegenprestatie krijgen die bedrijven de mogelijkheid om hun producten en services samen met de doelgroep door te ontwikkelen. Daarnaast worden ze onderdeel van een duurzaam publiek-privaat netwerk. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze met hun deelname aan GiveMe5 een bijdrage leveren aan het oplossen van een urgent maatschappelijk probleem.”

Als u zich wilt aansluiten bij dit actieprogramma of vragen hebt, neem dan contact op met Eric van der Veen, via eric@sportinnovator.nl of 06-53923884.

Gerelateerd nieuws