Overzicht

Buiten bewegen en ontmoeten met SmartMove

Hoe verleid je mensen, fit of juist niet, om op een interactieve manier in beweging te komen en blijven? Het bedrijf Embedded Fitness houdt zich al jarenlang bezig met deze vraag. Onlangs lanceerde het de SmartMove als middel om jong en oud buiten actief te laten zijn. ‘SmartMove nodigt uit tot bewegen en ontmoeten waarbij plezier voorop staat.’

Redactie 01 maart 2022, 07:00

Carla Scholten is directeur van Embedded Fitness. Een paar jaar geleden kwam zij in contact met de gemeente Breda. ‘In Breda vindt jaarlijks de Singelloop plaats. Om daarnaast ontmoetingen te stimuleren, wilde de gemeente een aantrekkelijke boulevard creëren. Met de wensen van de gemeente en ook een nabijgelegen ziekenhuis gingen we aan de slag om een oplossing te verzinnen.’

Van paal naar paal

Die oplossing kwam er, in de vorm van SmartMove. ‘Met SmartMove creëer je een route die sporters, omwonenden, kinderen of toeristen kunnen lopen, wandelen of rennen. In de openbare ruimte plaatsen we paaltjes, SmartStones genoemd, die op afstand met elkaar communiceren. Iedereen die een spel of training wil doen, kan met de bijbehorende app ‘inchecken’ bij zo’n paaltje en een spel of opdracht selecteren. Hardlopers die het parcours lopen, krijgen via lichtsignalen door of zij op een van te voren persoonlijk ingesteld schema lopen. Wandelaars kunnen bij puzzelstukjes verzamelen en voor kinderen zijn er ook meerdere spellen, zoals stoelendans, en een quiz ontwikkeld.’

‘De app registreert de SmartStone-objecten waar de deelnemer langsloopt en geeft feedback via een animatie op het paaltje. Deelnemers kunnen in de app hun voortgang en verzamelde gegevens zien. Na afloop kan je bovendien de data bewaren en delen.’ In dat delen zit volgens Scholten een ander belangrijk aspect. ‘Los van het stimuleren van beweging en het prikkelen van prestatiedrang brengt het actief deelnemen aan de SmartMove-spellen mensen bij elkaar.’

Uitdagingen en oplossingen

Het ontwikkelen van SmartMove verliep niet zonder slag of stoot. ‘De app ontwikkelen, zorgen voor de juiste technologie in de paaltjes en het hufterproof en waterdicht maken ervan kostte tijd. Wij richtten ons op het technologische aspect, terwijl ontwerpbureau GBO Innovation makers aan de slag is gegaan met het bedenken van leuke, motiverende spellen. In Breda kwam daar een extra uitdaging bij: langs de singel is er geen stroomvoorziening, dus daar moest een nieuwe infrastructuur voor komen.’

In oktober 2021 stonden er dan eindelijk de eerste tien SmartStones in Breda. ‘Gebruikers testen de app en de spellen. In samenspraak met hen kijken we wat er nog beter kan. De bedoeling is om de route uit te breiden langs het gehele vijf-kilometer-lange water.’

Intussen zijn ook andere partijen geïnteresseerd. Het Brainport Smart District, een ‘slimme wijk’ in Helmond bijvoorbeeld. En een aantal scholen in onder andere Venray, Heerlen, Maastricht en Eindhoven. ‘Voor zowel gemeentes als scholen is het een speelse manier om mensen op een interactieve manier in beweging te krijgen. Om het leuk te houden, zijn we bovendien continu bezig met nieuwe spellen verzinnen, in samenspraak met de doelgroep. Bovendien denken we ook aan andere mogelijkheden die de paaltjes kunnen bieden. De technologie is inmiddels zover dat ze bijvoorbeeld ook als lantaarnpalen te gebruiken zijn. Dat bespaart bijvoorbeeld gemeentes kosten.’

Een van de SmartStones.

Uitrollen

Om niet steeds nieuwe stroomvoorzieningen aan te hoeven leggen, heeft Embedded Fitness een nieuw model bedacht. ‘Bijvoorbeeld in de slimme wijk in Helmond willen we wijkgebouwen, sportclubs en andere publieke locaties de mogelijkheid geven om een paaltje te adopteren. Op die plekken is immers vaak al stroom. Voor die locaties betekent dat extra aanwas. Win-win dus.’

Nu de technologie getest en gekeurd is en aan alle veiligheids- en gebruiksnormen voldoet, is Embedded Fitness klaar om SmartMove verder uit te rollen. ‘We zijn al met diverse partijen in gesprek. Voor elke gemeente kan het concept interessant zijn en een manier om mensen samen in beweging te krijgen op een speelse wijze.’

Meer informatie?


De website https://embeddedfitness.nl/referenties/project-smartmove/ bevat meer informatie, of neem contact op met Carla Scholten: (+31)06-17773967 of carla@embeddedfitness.nl.

Gerelateerd nieuws