Hacathon 'reSTART' moet digitale innovaties die zorgen voor herstarten en verbeteren zorg versnellen

Het COVID-19-virus legt een grote druk op de samenleving en de gezondheidszorg in ons land. Tegelijkertijd is ook te merken dat de digitalisering (binnen de zorg) grote stappen zet. Daarom hebben zes organisaties een initiatief gelanceerd om (digitale) vernieuwing te versnellen en gezondheid en zorg van de toekomst vorm te geven.

Redactie 15 mei 2020, 12:28

Met dat in het achterhoofd, is er een virtuele hackathon georganiseerd, reSTART. Tijdens de hackathon die van 11 tot en met 15 juni 2020 plaatsvindt, richten deelnemers zich op preventieve en schaalbare oplossingen. Zodat gezondheid en zorg kan worden verbeterd door onder andere de inzet van data en technologie, is te lezen op de website van het evenement.

Alle deelnemers de zelfde uitdaging
De organisatie ligt in handen van Deloitte, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid en Sport, Alles is Gezondheid, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health. Zij zijn tot de volgende uitdaging gekomen die wordt voorgelegd aan de deelnemer: “Hoe kunnen wij de gezondheid en veerkracht van de burger, professional en patiënt vergroten”? De deelnemers wordt geacht zich te richten op preventieve en schaalbare oplossingen, zodat gezondheid en zorg kan worden verbeterd door onder andere inzet van data en technologie.

Plek voor honderd deelnemers
De hackathon biedt plek voor zo’n 100 deelnemers, actief in de gezondheidszorg of met ervaring in design, data, ondernemerschap of beleid. De verschillende partners binnen het ecosysteem kunnen een idee van deelnemers idee adopteren. Met hun steun moet dit bijdragen aan het opstarten of opschalen ervan.

Gerelateerd nieuws