HoCoSto: ‘Met warmteopslag wordt sportclub onafhankelijk van gasaansluiting’

HoCoSto is 1 van de 5 winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccomodaties. De door zonnecollectoren opgewekte warmte kan in hun gepatenteerde ondergrondse buffer zes maanden opgeslagen worden, waardoor er in de winter opgeslagen zomerwarmte wordt gebruikt. Een pilot bij woonhuizen was succesvol, nu volgt de stap naar sportverenigingen.

Redactie 10 januari 2019, 10:00

In de naam zit eigenlijk al wat het bedrijf doet, vertelt oprichter Gerda Geerts. ‘HoCoSto staat voor Hot Cold Storage. Wij hebben een buffer ontwikkeld, met een gepatenteerde bouwwijze, die warmte voor langere tijd kan vasthouden.’ De buffer wordt op vier meter diepte in de grond geplaatst en kan daar zes maanden lang warmte vasthouden. Die periode is ideaal vanwege de seizoenen, legt Geerts uit. ‘In de zomer kun je warmte oogsten met zonnecollectoren op het dak. Doordat wij die warmte zo lang op kunnen slaan, kun je die in de winter gebruiken. Daardoor kan een huis en uiteindelijk ook een sportcomplex, zelfvoorzienend zijn en dus onafhankelijk van de gasaansluiting.’

Het concept om warmte op te slaan in water is niet nieuw. Wat wel nieuw is bij HoCoSto is dat je de bovenruimte gewoon weer kunt gebruiken. Voor een parkeerplaats bijvoorbeeld. Geerts: ‘Onze draagconstructie in combinatie met de isolatie zorgt ervoor dat je de ruimte bovenop de buffer kunt gebruiken én dat de warmte zo lang opgeslagen kan blijven.’

Succesvolle pilots

In vergelijking met de andere prijswinnaars is HoCoSto al ver in de ontwikkeling van hun product. In 2018 zijn er al pilots geweest bij woonhuizen met de buffers en zonnecollectoren. Die bleken succesvol. Dit jaar wordt de stap naar de sport gemaakt. Dat is een ander verhaal dan woonhuizen, legt Geerts uit. ‘Sportaccommodaties hebben een ingewikkelde warmtevraag. Dat komt door de piekmomenten. Het douchen bijvoorbeeld, dat zijn grote piekvragen op specifieke momenten, zoals trainingsavonden en wedstrijddagen. Dat moeten we mee gaan nemen in onze berekeningen. En dan gaan we ervan uit dat we ook sportaccommodaties van het gas af kunnen helpen.’

Geerts denkt zelfs al verder dan de sport. ‘Scholen en zelfs appartementencomplexen en hele wijken: dat moet uiteindelijk mogelijk zijn. Sportaccommodaties zijn een mooie tussenmaat om mee aan de slag te gaan. Ook maatschappelijk vind ik het een mooi project, omdat sportclubs het financieel ook niet altijd gemakkelijk hebben.’

KNVB

Bij een eerdere presentatie kwam HoCoSto in contact met mensen van de KNVB, die enthousiast reageerden. ‘Ze vroegen of de keuze voor een pilotaccommodatie een voetbalclub mocht zijn. Liefst een echte tachtiger jaren club, met hoog gasverbruik.’ Zo geschiedde. Het Zundertse VV Wernhout gaat dit jaar de testlocatie worden.

‘We gaan nu eerst een quickscan ontwerpen’, vertelt Geerts. ‘Voor Wernhout, maar ook voor andere verenigingen. Het wordt een soort invuloefening waarna een vereniging meer inzicht heeft in wat buffering voor hen in zal houden. Qua collectoren en ruimte bijvoorbeeld.’ De tweede stap vormt de daadwerkelijke pilot bij Wernhout. De grootste uitdaging zit hem voor HoCoSto in een zo goed mogelijke berekening van de hoeveelheid collectoren en de grootte van de buffer, denkt Geerts. ‘Met heel veel collectoren en een hele grote buffer lukt het sowieso, maar dan is het financieel niet interessant. We gaan zo goed mogelijk berekenen wat er nodig is. Zodat er op toernooiweekenden bijvoorbeeld wel genoeg warm water is.’ De complexiteit van de warmtevraag wil HoCoSto zelf ook zoveel mogelijk opzoeken. Daarom nemen ze in de berekening ook de warmtevraag van de gemeentelijke gymzaal mee, die naast VV Wernhout ligt. ‘Het kan interessant zijn om de gymzaal er ook bij te betrekken. Maar dat moet de gemeente bepalen, aan de hand van de berekening.’

Geerts heeft er na de succesvolle pilots afgelopen jaar in ieder geval vertrouwen in dat het concept op sportaccommodaties ook zal slagen. De KNVB zal er, mocht de pilot bij Wernhout succesvol zijn, ook ruchtbaarheid aan geven. Dan zou het wel eens heel snel kunnen gaan voor HoCoSto. Geerts lacht. ‘We zijn in de luxe situatie dat de overheid urgentie geeft aan het terugdringen van gasgebruik. Nu zijn we nog met een klein clubje mensen, maar we kijken al naar manieren hoe we kunnen opschalen als dat nodig is. We hopen in ieder geval allereerst op een geslaagde pilot.’

Gerelateerd nieuws