In de Sport Data Valley: Heatlaps

De Sport Data Valley is bedoeld om van elkaar te leren. Dit platform biedt individuen, bedrijven en organisaties namelijk een platform om kennis te delen. Om inzicht te geven in de Sport Data Valley, leggen we in deze rubriek regelmatig de focus op een organisatie, project of dataset in de Sport Data Valley. Deze keer: het project Heatlaps.

Redactie 07 februari 2018, 10:00

Het project 'Heatlaps' is een Sportinnovator-showcase waarbij gekeken wordt naar recreatief sporten en bewegen in de stad. Het doel is om voor gemeentes beweegpatronen inzichtelijk te maken. Het project wordt geleid door hoogleraar Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports aan de TU Eindhoven Steven Vos. Binnen de showcase ‘Heatlaps’ werkt de TU Eindhoven samen met de Fontys Hogeschool, de Universiteit Utrecht en de Gemeente Eindhoven.

Hardloopdata

Vos noemt in het Sportinnovator Magazine XL hardlopen als voorbeeld. "Veel hardlopers maken wel gebruik van apps, afhankelijk van leeftijd en ervaring zo’n 45 tot zeventig procent. Daarmee krijgen we een hoop inzicht in het gedrag. Wat gebeurt er, waar lopen mensen? Veel in parken, dat is evident, maar ook in andere gebieden waar je het in eerste instantie niet zou verwachten. Dat kunnen we combineren met de informatie die we hebben over de omgeving. We zien bijvoorbeeld dat de verandering van seizoenen grote invloed heeft op looppatronen. In de winter beperken lopers zich meer tot het stedelijk kerngebied. Dat zijn interessante gegevens. Heeft dat bijvoorbeeld te maken met straatverlichting?”

Slimme looproute

In Eindhoven heeft kennis van dit soort patronen al geleid tot een concreet project in de wijk Eckart. Vos: “Daar ligt een looproute met ledtegeltjes in het park. Met behulp van die ledlampjes worden vier tempi aangegeven die mensen kunnen volgen. Een van de cruciale vragen was: Waarom daar? Er was daar al een groot project op het gebied van energiezuinigheid. Mensen wilden de buurt mooier maken en energiezuiniger. De gedachte was dat meer beweging op straat tot meer sociale controle en veiligheid zou leiden. De looproute was aangelegd in een donker gebied, maar straatlantaarns waren geen optie, want er bleek een beschermde vleermuissoort aan de rand van de vijver te zitten."

Dalende activiteit

"Op basis van de data konden wij aantonen dat er een dalende activiteit was na zonsondergang. Daarom is er nu een speciale lichtmast neergezet met een schaduwkap richting de vijver, waardoor de vleermuizen er geen last van hebben. Die investering was er waarschijnlijk niet gekomen als we niet vanuit de data hadden kunnen onderbouwen dat het een goed idee was. Je kan van alles roepen, maar op deze manier kunnen we het ook echt hard maken.”

Waarde van data

Toch blijft het lastig om mensen ervan te overtuigen wat de waarde van data en het inzichtelijk maken van die data is. Daarom is Vos blij met de steun van Sportinnovator en de nadruk die er binnen het programma wordt gelegd op de Sport Data Valley. “Sportinnovator speelt een grote rol bij het over het voetlicht brengen wat de waarde van data is”, aldus de wetenschapper

Gerelateerd nieuws

Sportinnovator gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Sluiten