Overzicht

Investeer in sport en sportief bewegen voor vitale en gezonde provincies

Maak kennis met SmartMove

Redactie 27 maart 2023, 12:02

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen berekende dat elke € 1,- investering in sport en sportief bewegen ongeveer € 2,7 aan maatschappelijke waarde oplevert, bijvoorbeeld door vermeden zorgkosten en mentale problemen. Voor provincies is investeren in sport en bewegen dus een belangrijk middel om maatschappelijk rendement te behalen, aangezien het meerdere domeinen raakt. Sportinnovator werkt samen met bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan sociale en technologische innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen. In deze reeks delen we graag een aantal door Sportinnovator gesteunde projecten en innovaties die bij kunnen dragen aan vitale en gezonde provincies. Maak vandaag kennis met SmartMove, een initiatief van van het Sportinnovator-centrum Embedded Fitness.

Sporten en bewegen gebeurt niet alleen op het sportpark of in de sportschool. Steeds meer worden de openbare parken, pleinen en natuurgebieden een onderdeel van onze sportroutines. Embedded Fitness is met SmartMove een van de bedrijven die hierop inspeelt. Al eerder zetten wij SmartMove in de spotlights. Hoe gaat het nu met deze innovatie en in hoeverre kan provinciaal optreden SmartMove verder helpen? Carla Scholten, directeur van Embedded Fitness, neemt ons mee.

Een korte recap van SmartMove: in een omgeving geplaatste paaltjes vormen samen een route. Sporters, omwonenden, kinderen en bezoekers kunnen deze wandelen of rennen. De paaltjes, zogenaamde SmartStones, communiceren op afstand met elkaar. Je kan inchecken met een app bij ieder paaltje en kiest dan een spel of opdracht. Van stoelendans tot het doen van push-ups. De app registreert waar iedere deelnemer langsloopt. De data blijven bewaard en kan je delen.

collage SmartMove

Dezelfde inhoud, een andere uitvoering
SmartMove ontwikkelt zich door, vertelt Scholten. ‘De eerste SmartStones stonden vorig jaar al in Breda. Nu hebben we ook bij een school in Venray een route van paaltjes uitgezet. De kinderen kunnen zelf de paaltjes aansturen via een outdoor touch-zuil en daarmee eigen spellen bedenken. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om spellen via de app op een smartphone te spelen.’

‘Samen met de Avans Hogescholen, gebruikers en de gemeente Breda hebben we de eerste pilotopstelling onderzocht op stimulansen en barrières in gebruik. Daarbij keken we naar de app, de communicatie en de opstelling. Hier zijn interessante goede voorstellen uitgekomen voor verbeteringen, nieuwe inhoud en hoe verder uit te breiden in de stad. Een deel daarvan voeren we daadwerkelijk uit. Verder breiden we dit jaar uit met twee nieuwe opstellingen, vanuit een middelbare school in Eindhoven en een MBO-college in Maastricht. Ook een GGZ-instelling heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn. Zowel inhoudelijk als wat de schaal betreft, breiden we dus steeds verder uit.’

Bekendheid genereren
Scholten weet niettemin dat er nog een wereld te winnen is. ‘Onze grootste uitdaging is om zowel potentiële samenwerkingspartners als deelnemers bekend te maken met SmartMove. De app is er en we hebben al een flink aanbod aan spellen, maar we zien nog een enorm potentieel als het gaat om het daadwerkelijk gebruiken ervan. In gesprekken met ondernemers, scholen, sport- en wijkverenigingen en zorginstellingen in de gemeente Breda proefden we volop enthousiasme. We onderzoeken nu met elkaar of we een route kunnen creëren die onder meer langs de bioscoop, het ziekenhuis en de hogeschool leidt. Iedereen adopteert dan een paaltje. Daarmee vergroten we niet alleen met reuzensprongen ons bereik, maar delen we ook de financiële lasten. Een win-win dus.’

Het bereiken van samenwerkingspartners is één, het realiseren van een route een tweede. En dat is een flinke kluif, zo legt Scholten uit. ‘De infrastructuur ontbreekt op sommige plekken. Bij scholen en plekken als een ziekenhuis kan je de paaltjes eenvoudig aansluiten op het energienetwerk van het betreffende gebouw. In wat ik buitengebied noem, is dat een stuk ingewikkelder. Dat remt een snelle groei.’

‘De provincie heeft een aantal speerpunten, zoals het ondersteunen van bedrijven die willen innoveren, life science en health en samenwerken aan de leefomgeving. Vanuit een hoger niveau kunnen provincies helpen om de bekendheid en daarmee het gebruik van maatschappelijke initiatieven te vergroten.’

Kansen voor en door de provincies
Nu de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 weer nieuwe coalitiepartijen oplevert voor, in principe, de komende vier jaar, is de vraag in hoeverre SmartMove kansen of uitdagingen ziet in een samenwerking met provincies.

Scholten: ‘De provincie heeft een aantal speerpunten, zoals het ondersteunen van bedrijven die willen innoveren, life science en health en samenwerken aan de leefomgeving. Gemeenten moeten omgevingsplannen indienen bij de provincie. Gezondheid, inrichting van de openbare ruimte en stimulering van sport en spel in de wijk zijn daarvan belangrijke onderdelen. Onze innovatie past uitstekend binnen deze omgevingswetgeving. De provincie heeft de mogelijkheid om ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven, zoals dat van ons. Zij kunnen die faciliteren en mogelijk co-financieren. In feite behelst SmartMove een manier van gratis bewegen en sporten voor tal van doelgroepen. Voor provincies liggen daar, net als voor gemeenten, kansen binnen het sociale domein, zoals zorg en onderwijs. Vanuit een hoger niveau kunnen provincies helpen om de bekendheid en daarmee het gebruik van SmartMove te vergroten.’

‘Bovendien’, voegt Scholten toe, ‘zijn provincies de aangewezen partijen om als consortiumpartner op te treden, ook als de routes de gemeentelijke grenzen overschrijden. De inrichting van de openbare ruimte vraagt om een geheel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Een provincie kan een verbindende factor spelen, of zelfs deels de verantwoordelijkheid overnemen. Ook financiële ondersteuning en meedenken over de routes komen uiteraard goed van pas. Dus ook al is het nu nog niet het geval: wat mij betreft sluiten provincies aan bij onze huidige én toekomstige samenwerkingsverbanden.’

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over SmartMove of neem contact op met Carla Scholten: (+31)06-17773967 of carla@embeddedfitness.nl.