Overzicht

Je innovatie een boost geven? Dit was de Sportinnovator Meet Up!

6 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober 2023 vond Sportinnovator Meet Up – Boost Your Innovation plaats. Zo’n 130 deelnemers verzamelden zich in Amsterdam voor een middag vol inspirerende talks, kennisdeling en netwerkmogelijkheden. De locatie, de Gashouder in het Westerpark, vormde tevens het toneel van de honderdste editie van de 3x3 basketbal World Series.

Redactie 10 oktober 2023, 13:50

Dagvoorzitter en innovatieadviseur Gregory Sedoc

Na een spetterende opening van stuntbasketbalformatie Dunkin Devils leidde Gregory Sedoc, innovatieadviseur bij Sportinnovator en Europees kampioen hordelopen, de bijeenkomst in. Sedoc deed dat samen met voorzitter van het Topteam Sportinnovator, Harry van Dorenmalen. ‘Drie elementen zijn cruciaal als je een boost wil geven aan een innovatie’, aldus van Dorenmalen. ‘Kijken naar dat wat er al op de markt is en of dat beter kan. Onweerstaanbare oplossingen verzinnen. En het simpel maken, zodat zoveel mogelijk mensen de innovatie kunnen gebruiken.’

Voorzitter van het Topteam Sportinnovator Harry van Dorenmalen

Loslaten

Keynote spreker was Arno van Brakel, onder meer succesvol als oprichter van Euronet, de eerste commerciële internetprovider van Nederland. Hij nam de toehoorders mee in zijn visie op leiderschap en bedrijfsgroei. ‘Het gaat erom dat mensen om je heen in beweging komen en blijven. In de begintijd van Euronet, in 1995, werkten mijn compagnon en ik beiden honderd uur per week. Sporten, boodschappen doen, sociale afspraken, voldoende nachtrust: er kwam niets meer van terecht. Dat was geen duurzame situatie.’

Keynote spreker Arko van Brakel

‘We konden niet anders dan het nemen van besluiten ook aan anderen overlaten’, vervolgde Van Brakel. ‘Als collega’s onjuiste beslissingen maakten, werden we niet boos, maar spraken we er open over. Door op deze manier taken te delegeren ontlastten we niet alleen onszelf, maar creëerden we ook een veilige werkomgeving. Het leerde ons bovendien dat leiderschap niet draait om een innovatie precies te laten uitvoeren zoals jij het in je hoofd hebt. Ruimte geven aan anderen om naar eigen inzicht hun talent in te zetten werkt beter. Dat vraagt om loslaten.’

De ondernemer voegde een ander element toe aan succesvol leiden en innoveren. ‘Een innovatie begint bij een idee. Vervolgens ontwikkel je en investeer je hierin om tot een product te komen. Het bestendigen van het product in de markt is stap drie. Tot slot kom je, als het goed is, in de fase van winst maken. Waar de een goed is in het verzinnen van een concept komt een ander juist het beste tot zijn recht in de financiële hoogtijdagen van een bedrijf. Zorg dus voor strategische diversiteit in je bedrijf en draag tijdig het stokje over.’

Verschillende sidesessies

Focussen, volharden en briljant mislukken

Tijdens verschillende sidesessies kregen ondernemers de kans om meer te weten te komen over onderwerpen als een innovatie op de markt brengen, doorgaan of stoppen met je onderneming en leren van mislukkingen.

Onder de zinspreuk loopt ‘t, lukt ‘t, leeft ’t namen Wytse Walinga en Jeroen Koekoek van het Jeugdsport Innovatiecentrum Windesheim onder de loep wat kernelementen van een goede coach in de sport zijn. Daarbij werd ook een koppeling gemaakt naar het functioneren van de eigen organisatie. ‘Veel mensen zien wat er fout gaat in een wedstrijd, minder waar die fout ‘m in zit en slechts een enkeling wat je kan doen zodat het beter loopt’, citeerde Walinga Johan Cruijff. ‘Een goede coach beschikt over een breed palet aan vaardigheden, maar weet ook wanneer die op welk moment ingrijpt. Bespeur je chaos, dan vraagt dat om een andere coachstijl dan wanneer alles lukt en het plezier ervan afspat.’

De sessie van onder leiding van Marcel Vos, accountmanager MKB financiering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stond in het teken van de mogelijkheden om een innovatie verder te brengen. Zowel met internationaal ondernemen als met financiering.

Een lichtend voorbeeld van het laatste is Hubtech. Het bedrijf van Gerjan van Ginderen ontwikkelde een systeem om al fietsend de bandendruk te beïnvloeden. Ideaal als je tijdens een rit op verschillende ondergronden rijdt, zoals strand en asfalt. Hubtech ontving voor Kinetic Air Pressure System (KAPS), bedacht in 2015, diverse RVO-subsidies. Na jaren van ontwerpen, testen en investeren is KAPS nu bijna klaar om de markt op te gaan. Van Ginderen: ‘Financiering vinden, kost tijd. Je kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen met investeerders vinden. En houd focus, al komen er tal van andere mogelijkheden op je pad. Alleen dan maak je je innovatie tot een succes.’

EatMyRide-oprichter Joram Kolf had woorden van gelijke strekking tijdens de sessie van SportUp Boost NL: een programma voor early-stage -innovatoren. ‘Ik dacht in eerste instantie dat we in drie maanden alles wel geregeld hadden. Niets bleek minder waar. Er gaat enorm veel tijd en geld overheen voordat je financiering rond is, intellectuele eigendomsrechten in orde zijn, het idee hebt gevalideerd en het op de markt hebt gelanceerd. Het kennen van je klant is de sleutel om het proces te laten slagen. Daar kan je niet genoeg tijd in investeren.’

Bas Ruyssenaars (grondlegger van de nieuwe sport YOU.FO) deelde tijdens zijn workshop Briljante mislukkingen de waarde van het maken van fouten. ‘Want’, zo meende Ruyssenaars, ‘bij een negatieve uitkomst slaag je ook. Edison heeft wel honderd soorten gloeilampen geproduceerd voordat hij met een versie kwam die werkte. En wat te denken van Maarten van der Weijden? Zijn eerste poging om de Elfstedentocht al zwemmend af te leggen, mislukte. Hij maakte aanpassingen en slaagde in de herkansing wél. Natuurlijk moet je niet kosten wat kost volharden als je innovatie niet aanslaat, maar stop ook niet te vroeg. Dan mis je wellicht kansen.’

Samenwerken is de volgende stap

Gelijktijdig aan de sidesessies kwamen vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden bijeen om relevante ontwikkelingen met elkaar te delen en te bespreken hoe onderzoek en innovatie bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in sport en bewegen.

Plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS Martijn Kooijman

Martijn Kooijman, plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS, en Jaap de Graaf, voorzitter van de commissie Sportonderzoek en MOOI in Beweging bij ZonMW , startten met het delen van hun visie op beleid, financiering en onderzoek. Vervolgens presenteerden afgezanten uit het wetenschappelijk, hoger en middelbaar onderwijs hun ideeën. Aarnout Brombacher deed dat namens Watertoren Sport & Bewegen en NWA Boegbeeld route Sport & Bewegen (WO), Steven Vos vertegenwoordigde het HBO vanuit het Lectorenplatform Sport en Bewegen en de trekkerregeling SPRONG MOOI . Anke Visser en Silvia Brouwer spraken over de toegevoegde waarde van de Practoraten Sport en Bewegen voor kennisontwikkeling en innovatie voor meer sporten en sportief bewegn . Samen met Ronald Klomp van CIOSNL slaan zij de handen ineen.

De slotsom? Ieder doet op zijn beurt waardevol onderzoek, in theorie en praktijk. Dat kan nog meer en beter op elkaar afgestemd worden. Want van elkaar leren en profiteren van ieders inzichten en perspectieven brengt onderzoek en onderwijs verder.

Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder sloot de middag af. Haar boodschap: blijf je inzetten voor innovatie, kennisdeling en onderzoek op het gebied van sport en bewegen. Alleen dan lukt het om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en houden.

Met die woorden in gedachten stapten de deelnemers terug in de ‘arena’ van de Gashouder voor livewedstrijden 3x3 basketbal met de beste acht teams uit de wereld.

Gerelateerd nieuws