Overzicht

Kabinet geeft Fieldlab Evenementen toestemming voor opschaling

Mud Masters en Enschede Marathon onderdeel van testen in mei

Het kabinet heeft toestemming gegeven aan Fieldlab Evenementen om de komende twee maanden praktijktesten (evenementen) met meer bezoekers te organiseren. Daarnaast worden doorstroomlocaties zoals pretparken aan het onderzoeksprogramma toegevoegd. Tijdens de eerste fase werden in februari en maart 8 praktijktesten door Fieldlab Evenementen georganiseerd. In de tweede fase wordt onderzocht of de preventieve maatregelen even effectief zijn bij grotere aantallen deelnemers. Het gaat om 12 praktijkonderzoeken die in april en mei gaan plaatsvinden, waaronder twee sportwedstrijden: het Mud Master evenement op 8 mei en een atletiekwedstrijd georganiseerd door Enschede Marathon op 16 mei.

Redactie 14 april 2021, 11:32

De eerste praktijktest van fase 2 begint op donderdag 15 april met de 3FM Awards. Er worden dan 1200 bezoekers verwacht in TivoliVredenburg in Utrecht. In mei wordt onder andere een Outdoor sportwedstrijd (MudMasters) georganiseerd in Haarlemmermeer met 9000 deelnemers en zal er een atletiekwedstrijd van de stichting Enschede Marathon plaatsvinden op Vliegbasis Twente met 5000 deelnemers. In totaal organiseert het Fieldlab Evenementen 12 praktijktesten voor aanvullend onderzoek. Het doel van Fieldlab Evenementen is om te onderzoeken op welke manier sportieve, culturele of zakelijke evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden.

“De definitieve resultaten van alle praktijkonderzoeken uit de eerste onderzoeksfase laten nog even op zich wachten, maar de eerste resultaten stemmen hoopvol. Het is cruciaal om te onderzoeken of de preventieve maatregelen net zo effectief zijn bij hogere bezoekersaantallen. Ik blijf het benadrukken, dit lijkt een groot feest maar dit onderzoek is bloedserieus. Zo blijven we binnen het kabinet kijken wat er wel kan.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)

Maximaal 24 uur vooraf testen

Alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen doen maximaal 24 uur voorafgaand aan het proefevenement een sneltest. De sneltest wordt zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker afgenomen. Vijf dagen na het proefevenement nemen de bezoekers deel aan een tweede sneltest.

Resultaten Fieldlabs Evenementen Fase 1

De onderzoeksresultaten van Type 1 (zakelijk congres en theatervoorstelling) zijn inmiddels aan het kabinet aangeboden. Het OMT is om advies gevraagd en geeft aan dat wanneer het risiconiveau het toelaat, overwogen kan worden om bij dit type evenementen bepaalde maatregelen te vervangen door een test en aanvullende maatregelen. De overige resultaten van Type 2 t/m 4 zullen zodra ze beschikbaar zijn worden aangeleverd en zullen ook aan het OMT ter advies worden voorgelegd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Sportinnovator neemt deel aan Fieldlab Evenementen

Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health, CLICKNL. Sportinnovator participeert in het programmateam.

Gerelateerd nieuws