Kick-off Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs op 29 januari

In december is het Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs officieel erkend. Dit centrum gevestigd in Helmond is gericht op innovaties voor het zowel het basis- als voortgezet onderwijs om zo mensen aan te zetten tot meer beweging en betere (leer)prestaties. Op 29 januari wordt het Sportinnovator-centrum tijdens een kick-off evenement officieel geopend.

Redactie 08 januari 2018, 10:00

Om haar inwoners, van jong tot oud, meer in beweging te krijgen, werkt de gemeente Helmond al een tijdje samen met de Stichting JIBB. Met dit initiatief neemt de gemeente een belangrijke rol op om iedereen meer in beweging te krijgen. In de marge van dit initiatief kwam een samenwerking tot stand met 2 Helmondse bedrijven met expertise op vlak van bewegen, Embedded Fitness en Janssen-Fritsen.

Verbetering leerprestaties

Die samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven heeft geleid tot het Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs. Een initiatief dat voortvloeit uit de samenwerking van Embedded Fitness en Janssen-Fritsen. Dit centrum is op korte tijd uitgegroeid tot belangrijke ontmoetingsplaats waar ervaren ingenieurs samen met studenten uit diverse richtingen samen werken aan innovaties met focus op de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren.

Inmiddels worden de eerste slimme innovaties al op de markt gebracht. De SmartBasket, een interactieve LED-basketbalring waarmee naast basketbal ook diverse spel- en trainingsvarianten kunnen worden gespeeld, is afgelopen week voor het eerst geplaatst bij de gemeente Rotterdam. Binnenkort zal de SmartWall op de markt gebracht worden.

Kick-offcentrum

Na een eerste succesvolle werksessie met de diverse partners in de maand september, heeft op 29 januari 2018 een officiële kick-off plaatsvinden waar de projecten worden toegelicht voor de komende periode. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Sports & Technology.

Tijdens deze dag wordt het sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs bovendien officieel geopend. Dagvoorzitter Hans van Breukelen zal alles in goede banen leiden. Tijdens een aantal werksessies zullen de volgende thema’s aan bod komen:

  • Sportaccommodatie van de toekomst
  • Innovatieve technologieën en producten
  • Bewegend leren & nieuwe leerlijnen

De tijdens deze werksessies besproken onderwerpen worden nader uitgewerkt en krijgen een plek binnen het centrum.

Functies van het Sportinnovator-centrum

Vragen uit de markt, conceptuitwerking, toetsing op haalbaarheid en businessmodellen zijn belangrijke speerpunten binnen ons centrum. Er zijn vier primaire functies in dit centrum.

1. Loketfunctie

Nieuwe concepten worden getest in samenwerking met partners. Vraagstukken worden opgepakt met marktpartijen, overheid en beleidsmakers. Technologische ontwikkelingen worden onderzocht op bruikbaarheid en toepasbaarheid. In samenwerking met onder andere breedtesport Eindhoven, aangepaste sporten (Blixembosch) en turnen (Den Bosch), wordt gekeken hoe nieuwe vraagstukken worden gefaciliteerd en waar mogelijk ondergebracht.

2. Toepasbare kennis ontwikkelen tot spin-off

Sportinnovaties worden getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid in het werkveld. Ontwikkelingen worden getoetst op kansen in de markt, afgestemd met mogelijke financiers.

3. Opleiden

Thema's als bewegend leren, digitalisering van bewegingsonderwijs, technologische kennis verbinden met kennis van bewegingsonderwijs en bewegingsinnovaties.

4. Test- en meetomgeving

Het fysieke Innovation en Inspiration center is gelegen in Helmond, waar Embedded Fitness en Janssen-Fritsen gevestigd zijn. Hoogwaardige real-life testen en metingen kunnen er uitgevoerd worden. Hier worden conceptideeën uitgewerkt, demonstraties gegeven en prototypen ontwikkeld.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar sportsandtechnology.com

Foto: Robert Verboon

Gerelateerd nieuws