Overzicht

Zes vragen aan de initiatiefnemers van Plan Mij, winnaar van de challenge Beter Bewegen Basisonderwijs

Redactie 07 december 2021, 09:00

Kinderen bewegen tegenwoordig minder én minder goed. In het Nationaal Sportakkoord is de ambitie opgenomen om dat te veranderen. Op de basisschool zijn bij uitstek alle kinderen via bewegingsonderwijs te bereiken. Een meetinstrument voor motorische vaardigheid of een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs kan bovendien helpen bij het aanbieden van kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Toch blijkt in de praktijk dat lang niet alle basisscholen van de bestaande instrumenten gebruik maken. Sportinnovator daagde de markt uit om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen die (vak)leerkrachten en basisscholen ondersteunen bij het beter gebruikmaken van bestaande meetinstrumenten voor motorische vaardigheden. Het Jan Luiting Fonds was, in samenwerking met de Vakgroep Bewegingsonderwijs Almere, één van de winnaars met het project ‘Plan Mij’.

Wat houdt Plan Mij in?

Petra Schumacher, vakleerkracht bewegingsonderwijs en mede-initiator: ‘Volg Mij is een bestaand digitaal leerlingvolgsysteem voor vakdocenten in het bewegingsonderwijs. Voor de twaalf beweegleerlijnen en zes sociale leerlijnen kunnen zij de leerlingen scores toekennen. Plan Mij voegt daar verschillende elementen aan toe. Een docent kan precies zien welke oefeningen en spellen deze bijvoorbeeld met de leerlingen heeft gedaan. Ook kan je zien wat het niveau is in een bepaalde groep en daar je les op aanpassen. Je kan een kind op basis van het eigen niveau oefeningen aanbieden of juist bewust kinderen met verschillende niveaus bij elkaar in groepjes zetten. Zie je dat een kind op een onderdeel hoog scoort, dan kan je het meer uitdagen. Het levert dus meer bewegingsonderwijs op maat op. Daarnaast staan op Plan Mij onder meer 450 activiteiten die op verschillende niveaus uitvoerbaar zijn en zijn de sportinteresses van de leerlingen bij te houden.’


Foto: Petra Schumacher

Waarom hebben jullie de challenge Beter Bewegen Basisonderwijs gewonnen?
‘Leerlingvolgsystemen, zoals Volg Mij, zijn al meerdere jaren in gebruik door vakleerkrachten. Nieuw is dat Plan Mij maatwerk levert, omdat de vakleerkracht de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem gebruikt in zijn planning en tijdens de les. Bovendien rolt er van elk kind een portfolio uit het systeem met informatie over sportdeelname, sportinteresse, gedrag en het beweegniveau. Gemeenten en gezondheidszorginstanties kunnen daar nuttige informatie uit halen en er hun (sport- en bewegings)beleid op afstemmen – voor zover uit privacy-oogpunt toegestaan uiteraard. Dat is nieuw binnen het bewegingsonderwijs.’

Hoe is het project tot stand gekomen?
‘Met de Vakgroep Bewegingsonderwijs Almere hadden we al langer de wens om het plannen van lessen te professionaliseren. Tot nu toe had iedere vakleerkracht een eigen manier van lessen voorbereiden en plannen; handgeschreven of digitaal. Wij hadden zelf niet de financiële middelen om een project als dit uit te werken. We sloegen de handen ineen met het Jan Luiting Fonds; het studie- en publicatiefonds van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding dat Volg Mij al heeft uitgegeven. Met het winnen van de challenge hadden we de financiële middelen om werkelijk uitvoering te geven aan het idee, want het bouwen van het systeem is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid.’

Welke stappen hebben jullie tot nu toe gezet om uitvoering aan het idee te geven?
‘Met het winnen van de challenge zijn we nog groter gaan denken. Zo kwamen we tot tal van extra ideeën om in Plan Mij te zetten. Met onze plannen stapten we naar de systeemontwerper. Het bouwen van het systeem is complex: we willen dat het gebruiksvriendelijk is en daarmee echt een verrijking van het bewegingsonderwijs. Daarom denken we over elke functie en elke ‘klik’ mee. We verwachten in februari 2022 binnen onze vakgroep bestaande uit zo’n veertig docenten een pilot te kunnen draaien.’

Foto: Petra Schumacher

Welke stappen willen jullie nog zetten?
‘Na de pilot geven we feedback aan de makers. Met de definitieve versie gaan we vervolgens de markt op, zodat deze hopelijk vanaf het voorjaar van 2022 te gebruiken is. Het Jan Luiting Fonds is een bekende naam in de wereld van het bewegingsonderwijs op basisscholen dus via bijvoorbeeld hun vakblad en het netwerk dat zij hebben, kunnen we Plan Mij promoten.’

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om hun plan ook te realiseren?
‘Denk groot. Kom met zoveel mogelijk ideeën. Wegstrepen kan altijd nog, maar vaak blijken de meeste plannen ook nog eens haalbaar, ervaren wij met dit project. In het groots denken helpt het ook om te sparren met personen vanuit verschillende vakgebieden en organisaties. Iedere partij, of het nu een webbouwer of een gemeente is, heeft weer eigen inzichten en daarmee kan je elkaar inspireren en een project verder helpen.’

Challenges Sportakkoord

Sportinnovator daagt innovatoren uit voor innovatiechallenges binnen het Nationaal Sportakkoord. Benieuwd naar andere challenges?

Gerelateerd nieuws