Overzicht

Meer data-expertise in Thialf door samenwerking met Sport Data Valley

In Thialf, het schaatshart van de wereld, wordt innovatie met behulp van data steeds belangrijker. Innovatielab Thialf heeft daarbij een unieke positie met uitgebreide test- en meetfaciliteiten op en naast het ijs. Dit levert een berg aan data en kennis op. Om hier meer mee te doen werken Innovatielab Thialf en Sport Data Valley, de nationale hub voor sportdata-onderzoek in Nederland, de komende jaren intensief samen.

Redactie 02 april 2019, 14:12

Directeur van Sport Data Valley, Auke Damstra zegt hierover: “Met het Sport Data Valley Lab willen we sport en wetenschap verbinden op een toegankelijke manier, om sporters, coaches en onderzoekers te helpen meer uit de verzamelde data te halen. In het geval van Thialf kan dat bijvoorbeeld om (schaats)prestaties te verbeteren of blessures te voorkomen.” In het Sport Data Valley lab werkt datasteward Stephan van der Zwaard die advies en ondersteuning geeft om meer te doen met data.

De samenwerking met de data steward is sinds november 2018 in gang gezet en biedt nu al de eerste resultaten. Verschillende meetgegevens over de trainingsbelasting worden geautomatiseerd binnengehaald, opgeslagen en op een overzichtelijke manier teruggekoppeld aan de coach. Nu gebeurt dit nog bij één trainingsgroep (RTC NOORD Fryslân), maar door de gestructureerde en geautomatiseerde processen kan dit snel uitgerold worden naar meerdere trainingsgroepen.

Inge Stoter, manager Innovatielab Thialf: "Data ontsluiten en analyseren is een vak apart. Door de samenwerking met Sport Data Valley en de datasteward kunnen we data makkelijker en veiliger delen en analyseren. We kunnen ons hierbij beter focussen op innovaties en kennisontwikkeling in het schaatsen en uiteindelijk de sporters beter laten presteren.”

Brug tussen onderzoek en de praktijk versterken

Nu het schaatsseizoen voorbij is zal de data van het afgelopen seizoen in meer detail worden geanalyseerd om nieuwe inzichten op te doen en bruikbaar te maken voor de toekomst. Daarbij wordt er niet enkel gekeken naar toepassingen binnen het schaatsen, maar ook of inzichten bruikbaar zijn voor andere sporten. Tevens zal de data op het ijs worden gekoppeld aan metingen die buiten de ijsbaan om plaatsvinden, zoals fiets- en krachttrainingen en fysieke en antropometrische testen die worden uitgevoerd middels de test- en meetfaciliteiten binnen Thialf.

“Met het Sport Data Valley lab en de datastewards versterken we de brug tussen onderzoek en de praktijk en versnellen we het proces om te komen tot sportieve en wetenschappelijke resultaten”, aldus Inge Stoter. “Doordat we een sterke universele datastructuur opzetten met Sport Data Valley, kunnen we wetenschappelijke kennis op grotere schaal inzetten binnen het schaatsen, maar kunnen ook andere sporten die dezelfde datastructuur gebruiken eenvoudig profiteren van de kennis die we in Thialf ontwikkelen.”

Gerelateerd nieuws