Meer subsidiemogelijkheden dankzij verdubbeling budget Erasmus-programma

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (voor de periode 2021-2027) heeft de Europese Commissie voorgesteld om de financiering van het Erasmus-programma te verdubbelen tot 30 miljard euro. Onderdeel van Erasmus+ is het Erasmus+/sport. Verdubbeling van het budget zou betekenen dat er mogelijk ruim een half miljard voor de sport beschikbaar komt.

Redactie 11 juni 2018, 12:30

Het Erasmus-programma stelt miljoenen jonge Europeanen nu al in staat te studeren of een opleiding te volgen in het buitenland, waarbij zij hun ervaring en kennis van Europa verbreden en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Maar ook sport is een belangrijk onderdeel van Erasmus+. Met een verdubbeld budget moet het programma nog beter belangrijke politieke doelstellingen kunnen ondersteunen, zoals de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025, jongeren mondiger maken en een Europese identiteit bevorderen door middel van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid.

Uit een inventarisatie van het Kenniscentrum Sport blijkt dat Nederland relatief nog weinig subsidie aanvraagt bij Erasmus+/sport. Voorbeelden van Europese sportprojecten waar Nederland wel met een consortium in actief is, zijn PreventIT, ProFit, en Nana4Sports. Lees meer over deze projecten in het artikel op allesoversport.nl.

Sport en Erasmus+

Wat betreft sport kent Erasmus+ momenteel de volgende acties:

  • Samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 400.000, projectduur 12-36 maanden);
  • Kleine samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 60.000, projectduur 12-24 maanden);
  • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk (maximaal subsidiebedrag € 500.000, projectduur 1 jaar).

Lees hier op onze site meer over subsidiemogelijkheden.

Gerelateerd nieuws