Overzicht

Niet het IQ of het EQ, maar het MQ maakt het verschil

Iedereen is wel bekend met de term IQ. Ook het EQ, een maat voor emotionele intelligentie, is inmiddels een begrip. Sinds een aantal jaar is er ook het MQ, gericht op het motorisch vermogen. De zogenaamde MQ Scan, bedoeld om het MQ van kinderen te meten, wordt al bij meer dan 1.300 basisscholen ingezet. Ziggy Tabacznik, een van de grondleggers en eigenaren van het gelijknamige bedrijf, vertelt wat hij met de scan voor ogen heeft.

Redactie 09 augustus 2022, 07:00

Testen bij Ajax

Tabacznik: ‘Zestien jaar geleden begonnen mijn compagnon Ruben Houkes en ik het programma Schooljudo. Beiden hebben we op topniveau gejudood dus dat opzetten was een logische stap. Maar we wilden niet alleen bezig zijn met sport, maar ook maatschappelijk impact maken. René Wormhoudt, een van de grondleggers van het Athletic Skills Model en voormalig fysiotherapeut bij Ajax, vroeg ons op een gegeven moment om judotraining aan voetballers te geven. Hij zag namelijk dat de, toen nog alleen maar, jongens wel behendig waren met de bal, maar op motorisch vlak veel te winnen hadden.’

De samenwerking bleek een schot in de roos en smaakte naar meer. ‘We zochten contact met de VU Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Daar lieten we onderzoeken of de motoriek ook zichtbaar te maken is door het afleggen van een parcours waarin die motorische vaardigheden zijn opgesloten. Na een vijf jaar durend wetenschappelijk traject bleek dat het geval.'

Vinger op de zere plek

Met een wetenschappelijke validatie op zak ontwikkelden Tabacznik met zijn partners de MQ Scan, te gebruiken om in korte tijd de motoriek van kinderen in kaart te brengen. ‘Feitelijk bestaat die uit een korte beweegbaan, die is opgebouwd met standaardmaterialen uit een gymzaal. Denk aan pionnen, een kast en matten. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen, zegt iets over de motorische vaardigheid van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten. Docenten lichamelijke opvoeding en buurtsportcoaches krijgen via een app zo niet alleen inzicht in hoe de kinderen er motorisch voor staan, maar kunnen hen ook gerichter helpen als de scan uitwijst dat kinderen een motorische achterstand kennen.’

Daar komt het maatschappelijk aspect bovendrijven. Een lang gekoesterde wens van Tabacznik. ‘Wij geloven er heilig in dat de MQ Scan verschil kan maken. Uiteraard zijn we maar een klein onderdeel in een grotere aanpak van het stimuleren van beweging en het tegengaan van overgewicht onder alle kinderen, maar leggen wel binnen no-time de vinger op de zere plek.’

De meerwaarde van de MQ Scan is ook op honderden scholen in Nederland doorgedrongen. Tabacznik: ‘We hebben tot dusverre de motoriek van 250.000 kinderen in beeld gebracht. Onze ambitie is om uiteindelijk jaarlijks 10.000 scholen te ondersteunen met de MQ Scan. Met 6.500 scholen in Nederland betekent dit dat we naar het buitenland moeten. We hebben al gesnuffeld in Engeland en België, maar de grens over gaan, lukt niet van de ene op de andere dag. Voorlopig concentreren we ons op de Nederland. Hier is nog genoeg te winnen wat betreft gezonde leefstijl.’

Financiële ondersteuning

Steun voor een verdere uitbreiding en ontwikkeling van de MQ Scan kreeg en krijgt het bedrijf ook van Sportinnovator. ‘Toen we in 2016 startten, zijn we in het zadel geholpen met een financiële bijdrage uit het Innovatiefonds. Dat konden we gebruiken om het product goed in de markt te zetten’, blikt Tabacznik terug. ‘In de tussentijd hebben we niet stilgestaan. De komst van de AVG [Algemene Verordening Gegevensbescherming, red.] in 2018 dwong ons tot het nemen van tal van maatregelen op het gebied van privacybescherming. Ook hebben we de rapportages die uit de scan volgen verbeterd en gezorgd voor modules om de MQ Scan op te volgen. Standaard gymlessen en spellen voor op het schoolplein bijvoorbeeld.’

Nu een gezonde leefstijl ook op overheidsniveau een steeds belangrijker thema is, hebben Tabacznik en Houkes een extra doel voor ogen. ‘Vanuit gemeenten ontstaat een steeds grotere behoefte om inzicht te krijgen in lokale gezondheidscijfers. We gaan een nieuwe app ontwikkelen die volledig anoniem gegevens verzameld over de gezondheid van kinderen. Hoeveel groenten en fruit eten ze op een dag? Hoe vaak bewegen ze en hoe lang? Door dit soort informatie op lokaal niveau bijeen te brengen, krijgen gemeenten meer kennis dan ze nu eenmaal per vier jaar via de GGD ontvangen. De gegevens zijn weliswaar anoniem, maar bieden wat betreft geslacht en leeftijd de nodige inzichten. We merken dat daar onder beleidsprofessionals een grote behoefte aan is.’

Om deze app te ontwikkelen, ontving Tabacznik eerder dit jaar opnieuw een subsidie van Sportinnovator. ’Al jarenlang stijgt het aantal kinderen met obesitas. Om die curve om te buigen, zijn innovaties een must. Dankzij dit soort investeringen van Sportinnovator kunnen we hopelijk een versnelling aanbrengen in dit proces. Wij zijn er in elk geval op gebrand om een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl voor alle kinderen. Onze topsportachtergrond helpt daar ook bij. We zijn ambitieus en houden altijd een stip aan de horizon.’

Meer informatie

Wil je meer informatie over de MQ Scan? Kijk op https://mqscan.nl/.

Gerelateerd nieuws