Nieuwe subsidieregeling Provincie Gelderland voor sportinnovatie

De Provincie Gelderland stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor sportinnovatie. De subsidieregeling 'Sport & Innovatie' is open vanaf 1 februari en is bedoeld innovaties voor de top- en breedtesport.

Redactie 02 februari 2018, 09:00

Als je bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, wil verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken om nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten te ontwikkelen op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid? Dan kun je nu subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland.

De subsidieregeling Sport & Innovatie is bedoeld voor experimentele ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen voor de top- en breedtesport. Subsidieaanvragen kunnen tot 31 december 2019 worden ingediend.

Voorwaarden

Aan deze subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo kunnen alleen organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sport, voeding en/ of gezondheid subsidie aanvragen. Ook moet met tenminste één andere partij worden samengewerkt uit de sectoren sport, voeding en/of gezondheid.

Meer informatie over deze subsidieregeling op Gelderland.nl/sport-en-innovatie

Gerelateerd nieuws