Overzicht

Pilot met slimme technologie tegen discriminerende spreekkoren

Met als doel discriminerende spreekkoren in stadions te bestrijden, is een pilot van start gegaan met slimme technologie. Tot nu toe schoten bijvoorbeeld beschikbare videobeelden in combinatie met geluidsopnames te vaak tekort als bewijsmateriaal. In het kader van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’, een gezamenlijk plan van de Rijksoverheid en het voetbal, is het bedrijfsleven uitgedaagd om in samenwerking met Betaald Voetbal Organisaties (BVO) met concrete oplossingen te komen. Met de pilot gaat deze challenge een nieuwe fase in.

Redactie 08 juni 2022, 12:00

Eind vorig jaar werden vijf projectplannen ingediend bij Sportinnovator, dat de challenge begeleidt. De initiatieven voldoen aan de Nederlandse privacy wet- en regelgeving en moeten bijdragen aan een positievere sportcultuur in voetbalstadions. Na de beoordeling door een onafhankelijke jury, zijn drie voorstellen geselecteerd. Met een cofinanciering van het ministerie van VWS van in totaal ruim 1 miljoen euro zijn pilots van start gegaan bij Feyenoord, PEC Zwolle en PSV. In deze drie stadions worden verschillende oplossingen (door)ontwikkeld en getest. Mogelijk start later dit jaar nog een vierde project. Na een jaar moet blijken of en op welke wijze deze slimme technologie ondersteunend is aan het signaleren van racisme en discriminatie en/of bijdraagt aan het identificeren van personen die hierbij betrokken zijn:

 1. Aanpak van verbale uitingen van Discriminatie en Belediging (consortium met Feyenoord Rotterdam)
  Deze innovatie biedt een oplossing voor een viertal vraagstukken:
  - Identificatie van de aanleiding tot ongewenst gedrag (bepalen omgevingsvariabelen die ongewenst gedrag veroorzaken: wanneer en waardoor wordt het getriggerd?).
  - Preventie door middel van technologie (hoe voorkomen we ongewenst gedrag of kunnen we het in de kiem smoren?).
  - Signaleren, registreren, identificeren en sanctioneren.
  - Impact op overige bezoekers (wat is het effect op de stemming van anderen?).

 2. Fangage for Football (consortium met PSV)
  Geluidscamera’s in het stadion worden ingezet om de betrokkenheid en het enthousiasme van de fans te meten en lokaliseren. Door deze informatie live terug te koppelen naar de fans, denkt het consortium de supporters te motiveren om de club op een positieve manier aan te moedigen en meer mee te zingen: ‘fan engagement’. De technologie kan gelijktijdig ingezet worden om met artificial intelligence afwijkend geluid te signaleren (anomaliedetectie). Een menselijke ‘operator’ kan vervolgens live of achteraf gericht luisteren en indien nodig actie ondernemen.
 1. Smart Safe Stadiums (consortium met PEC Zwolle)
  De toegang van een bezoeker aan een stadion wordt via een app gekoppeld aan een persoonlijk ticket van de stadionbezoeker. Met deze app zet de club een verdere stap in het optimaliseren van stadiontoegang, hebben supporters hun tickets altijd digitaal en biedt het mogelijkheden om supporters direct te informeren met relevante updates rondom het stadionbezoek. Verder wordt bij een aantal wedstrijden getest hoe aanvullende nieuwe technieken, zoals Artificial Intelligence en Machine Learning, de fanbeleving en de sociale veiligheid in het stadion kunnen verbeteren.

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport: “Discriminatie hoort niet thuis in de sport en in voetbalstadions. Ik ben blij dat deze bedrijven in samenwerking met de clubs zich hard maken om discriminatie en kwetsende spreekkoren uit de stadions te weren. Iedereen, sporters, vrijwilligers én toeschouwers, moet ongehinderd en in een veilige omgeving plezier in sport en bewegen kunnen hebben, nu en in de toekomst.”

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB: “Bezoek aan het voetbal moet voor iedereen een feest zijn. Aanmoedigen en rivaliteit horen bij een competitie en de beleving hiervan, maar er is ook een hele duidelijke ondergrens aan wat men kan roepen: er is geen plaats voor discriminatie. Deze pilot met nieuwe en slimme technologie is een belangrijk onderdeel van het plan ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ en hiermee zetten we opnieuw een stap in de bestrijding van discriminatie.”

‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ is het gezamenlijke aanvalsplan van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en Pure Energie Eredivisie Vrouwen om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden. Het plan kent twintig onderdelen. Eén daarvan is het beschikbaar maken van (slimme) technologie in voetbalstadions. De Rijksoverheid heeft Sportinnovator opdracht gegeven om deze challenge uit te zetten. Inmiddels heeft de landsadvocaat (Pels Rijcken) hiervoor op verzoek van het ministerie van VWS een juridische verkenning uitgevoerd naar de privacy rechtelijke kaders voor de inzet van (slimme) technologieën in voetbalstadions. Het rapport dat hierover is opgesteld kan men vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerd nieuws